معجزه علیه تنش گیاهی

معجزه علیه تنش گیاهی

مصاحبه با سرکار خانم مهندس یزدانی اسید آمینه نیاز به مصرف انرژی در گیاه را کم می کنند. بهبود سایز و کیفیت میوه و زودرسی میوه بهبود روند گرده افشانی و بارور سازی ... ادامه مطلب