کوپرا جی ال CUPRA GL

Cupra GL حاوی گلوکونات مس است که برای تصحیح کمبود مس کاربرد دارد، مس کمپلکس شده به وسیله گلوکونیک اسید باعث تحرک بیشتر در گیاه شده و در نهایت به صورت کامل توسط گیاه جذب می‌شود. مس نقش مهمی در بسیاری از فرآیندهای آنزیمی به خصوص در تولید فیتوالکسن و سنتز لیگنین (دیواره سلولی) ایفا می‌کند. کوپرا جی ال باعث بهبود سیستم دفاعی گیاه در مقابل طیف وسیعی از قارچ ها و باکتری‌ها می‌شود.

۶/۴%  مس (Cu)             ۳۰/۴%  مونوگالاتوونیک اسد و گالتورونیک اسید 
عامل کلاته کننده : گلوکونیک اسید             PH:   ۲-۴  

 

 

  • افزایش توسعه سیستم ریشه‌ای
  • افزایش عملکرد گیاه و بهبود سیستم دفاعی در مقابل باکتری و قارچ
  • بهبود جذب مواد غذایی و بنیه گیاه قابل استفاده در تمام مراحل رشد گیاهان

محصولات

میزان مصرف

زمان مصرف

سبزیجات و صیفی جات

محلول پاشی: ۲ – ۴ سی سی در لیتر آبیاری: ۲ – ۴ لیتر در هکتار در شرایط نیاز و کمبود
درختان میوه و مرکبات محلول پاشی: ۲ – ۴ سی سی در لیتر آبیاری: ۲ – ۴ لیتر در هکتار در شرایط نیاز و کمبود
گل ها و گیاهان زینتی محلول پاشی: ۲ – ۴ سی سی در لیتر آبیاری: ۲ – ۴ لیتر در هکتار در شرایط نیاز و کمبود
سیب زمینی محلول پاشی: ۲ – ۴ سی سی در لیتر آبیاری: ۲ – ۴ لیتر در هکتار

در شرایط نیاز و کمبود

  • از اختلاط این محصول با آمینواسیدها، کلسیم، فسفر، ترکیبات گوگردی، روغن های معدنی و ترکیبات قلیایی قوی اجتناب شود.
  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش شود.
  • بعد از استفاده چندین بار ظرف سمپاش با آب شستشو شود.

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:
۰۲۱-۸۸۰۳۱۵۲۹
همیار دشت آبرون