فسفیت پتاسیم

Fosvit K30 ترکیب فسفیت پتاسیم است که حاوی محتوای بالای فسفر و پتاسیم می‌باشد. این ترکیب با اتصال ویژه این دو عنصر محصول منحصر به فردی ایجاد نموده است. استفاده از این محصول باعث ایجاد خودایمنی در گیاهان در مقابله با قارچ هایی مانند اومیست‌ها مانند سفیدک داخلی خواهد شد. فسویت‌کا‌سی سبب توسعه فیتوالکسین گیاهی خواهد شد که توانایی مقابله با پاتوژن های مولد بیماری‌های گیاهی را دارد. این ترکیب به راحتی در داخل گیاه نفوذ کرده و به دلیل خاصیت سیستمیک موجب گسترش مناسب پتاسیم در گیاه می‌شود.

30%    فسفر (P2O5)            20%    پتاسیم (K2O)            دانسیته:    1/30

 

  • سیستمیک و مناسب برای اصلاح کمبود فسفر و پتاسیم
  • افزایش رشد ریشه و حجم آن
  • کاهش استرس های دمایی
  • بهبود شکوفه دهی و کیفیت محصول
  • افزایش مقاومت گیاه به آفات و بیماری ها و تنش های محیطی
  • فعال کننده اختصاصی رشد گیاه بعد از دوره تنش

 

محصولات

میزان مصرف زمان مصرف
سبزیجات و صیفی جات آبیاری: 4-10 لیتر در هکتار

در زمان نشا زدن و در زمان رشد زایشی ماهی یکبار

درختان میوه و مرکبات آبیاری: 4-10 لیتر در هکتار

در آغاز فعالیت رویشی تکرار هر 25 روز یکبار و یا در زمان پیوند و یا نشا زدن هر 30 روز یکبار

گل ها و گیاهان زینتی آبیاری: 4-10 لیتر در هکتار

از نشا و پیوند زدن تا آغاز فعالیت زایشی

  • در صورت محلول پاشی 2/5 -3/5 سی سی در لیتر توصیه می شود.
  • از اختلاط این محصول با ترکیبات حاوی کلسیم خودداری شود.
  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش شود.
  • بعد از استفاده چندین بار ظرف سمپاش با آب شستشو شود.

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:
021-88031529
همیار دشت آبرون