کلات آهن نوتریکل

Nutrikel کود محلول و گرانوله با کمپلکس کننده EDDHA در تمام شرایط کلروز ناشی از کمبود آهن قابل استفاده بوده و به خاطر نوع عامل کمپلکس کننده در شرایط خاک های آهکی و قلیایی بسیار کارآمد است و توسط گیاه به طور کامل جذب می‌گردد.

Ortho-Ortho: 3      pH:  7-9      آهن ( Fe-EDTA 6%

 

        
  • در دامنه pH ، 4 تا 12 در خاک پایدار مانده و توسط گیاه قابل جذب می باشد.
  • حداکثر راندمان جذب آهن و جذب صد در صدی در هر شرایط خاکی
  • اصلاح و پیشگیری از کمبود آهن

 

محصولات

میزان مصرف زمان مصرف

باغی

کود آبیاری:2-4  کیلوگرم در هکتار
30-100 گرم به ازای هر درخت

در شرایط نیاز و کمبود

زراعی

کود آبیاری: 3-5 کیلوگرم در هکتار

در شرایط نیاز و کمبود

هیدروپونیک

500 گرم در هکتار
(450 -500 گرم در هزار لیتر آب)

در شرایط نیاز و کمبود
  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش و تست سازگاری انجام شود.

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:
021-88031529
همیار دشت آبرون