لبین 10-40-10 NPK

10-40-10 Labin NPK کود کامل همراه با گوگرد و عناصر ریز مغذی است که به صورت کاملاَ محلول در آب می باشد و قابلیت جذب بالایی برای انواع گیاهان دارد. این ترکیب کودی فاقد عناصر کلر و سدیم می باشد و مناسب مصرف در خاک های شور و اقلیم ایران است. عناصر ریز مغذی موجود در ترکیب برای جذب سریع تر و جلوگیری از بلوکه شدن عناصر در خاک، به فرم کلات شده با EDTA می باشند. به منظور افزایش جذب عناصر، این ترکیب با pH اسیدی تهیه شده است. لبین 10-40-10 امکان استفاده به دو صورت محلول پاشی و آبیاری را دارا بوده و قابلیت استفاده در تمامی مراحل رشد به خصوص در ابتدای رشد برای افزایش ریشه زایی گیاه را دارد.

10%    نیتروژن (N)            40% فسفر(P)       %10 پتاسیم(K)
6%    گوگرد(S)            0/02%  بور(B)       0/005% مس(Cu) 
0/02%  آهن(Fe)            0/01%  منگنز(Mn)       0/01% روی(Zn)
4ppm% ویتامین(B)      0/04ppm  فیتوهورمون (ANA  pH:4/5-5%

 

  • حلالیت بالا و یکنواختی فرمول در تمام کود به دلیل روش تولید در ستون خلأ
  • قابلیت جذب سریع
  • دارای خاصیت عدم کلوخه شوندگی
  • قابلیت جذب در دامنه وسیع pH از 3 تا 9

 

محصولات

میزان مصرف

زمان مصرف

زراعی

آبیاری: 7-10 کیلوگرم در هکتار

محلولپاشی: 2-3 گرم در لیتر

در زمان رشد زایشی و با نظر کارشناس
گلخانه

آبیاری: 10-12 کیلوگرم در هکتار

محلولپاشی: 1-2 گرم در لیتر

در زمان رشد زایشی و با نظر کارشناس

باغی آبیاری: 10-12 کیلوگرم در هکتار

محلولپاشی: 1-2 گرم در لیتر

در زمان رشد زایشی و با نظر کارشناس
  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش شود.

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:
021-88031529
همیار دشت آبرون