loading

علائم کمبود مواد غذایی در ذرت

علائم کمبود انواع عناصر در ذرت

۱- کاهش و تاخیر در رشد گیاه ذرت

 

علائم کمبود مواد غذایی در ذرت گیاهان آسیب دیده رشد دوکی و پراکنده نشان می دهند. در برگ های مسن تر، زردی V شکل روی نوک برگ ها به سمت پایه پیش می رود، به طوری که برگ ها در نهایت به طور یکنواخت سبز/زرد کم رنگ می شوند، در نهایت ساقه ها تغییر رنگ مایل به قرمز پیدا می کنند و قدیمی ترین برگ های پایین  گیاه نکروز می شوند.

نکته:
کمبود گوگرد می تواند کلروزهای مشابهی ایجاد کند اما از برگهای جوانتر شروع می شود، در حالی که رنگ پریدگی ناشی از کمبود نیتروژن ابتدا در برگ‌های مسن قابل تشخیص می باشد.

برنامه غذایی ذرت
برنامه غذایی ذرت

۲- علائم کمبود نیتروژن بر دانه ذرت:

کاهش اندازه بلال و پر شدن ناقص بلال به دلیل کمبود نیتروژن به سهولت قابل مشاهده است.

برنامه غذایی ذرت

۳- تغییر شکل و رنگ برگها

برگها در ابتدا در امتداد رگبرگ اصلی و سپس از نوک V شکل برگ از رنگ سبز به زرد کم رنگ  تبدیل می شوند. با ادامه کمبود، نکروز از نوک برگ ایجاد می گردد.

برنامه غذایی ذرت
برنامه غذایی ذرت

کمبود فسفر در ذرت ( علایم و نشانه ها):

۱- تاخیر در رشد

گیاهان جوان کوتوله و نازک با برگهای سبز تیره می شوند،  حاشیه برگ ها، رگبرگ ها و ساقه ها به  رنگ ارغوانی در می آیند که ممکن است در کل تیغه برگ پخش شود.

در کمبود فسفر ابتدا برگهای مسن تر گیاهان جوان تحت تأثیر قرار می گیرند.  تغییر رنگ مایل به قرمز معمولاً فقط در مرحله ای که برگ  جوان است قابل مشاهده می باشد.

نکته:

 البته قابل ذکر است که برخی از هیبریدهای ذرت در مرحله جوانی رنگ قرمز و ارغوانی از خود نشان می دهند و به کمبود فسفر ارتباطی ندارد، بنابراین آزمون برگی برای اطمینان میتواند کمک کننده باشد.

برنامه غذایی ذرت
برنامه غذایی ذرت
برنامه غذایی ذرت
برنامه غذایی ذرت

۲-علائم کمبود فسفر بر دانه ذرت:

کمبود فسفر بر روی سایز دانه و همچنین بلال ذرت تاثیرگذار است و اندازه را همانطور که در تصویر می بینید کاهش میدهد.

برنامه غذایی ذرت

کمبود پتاسیم در ذرت ( علائم و نشانه‌ها):

۱- تاخیر در رشدکلروز برگی:

نوارها و لکه های زرد/برنزی در ناحیه حاشیه ای بین رگبرگ ها ایجاد می شود. سوختگی برگ که از نوک و حاشیه برگ شروع می شود با افزایش کمبود زیاد شده و  روی تیغه برگ پخش می شود.

برنامه غذایی ذرت
برنامه غذایی ذرت

۲-علائم کمبود پتاسیم بر دانه ذرت:

وقتی کمبود پتاسیم به اوج خود میرسد نوک بلال ها پر شدن دانه ها انجام نمی شود در اشکال زیر این مورد به خوبی نشان داده شده است.

برنامه غذایی ذرت
برنامه غذایی ذرت
برنامه غذایی ذرت

کمبود منیزیم در ذرت ( علائم و نشانه‌ها):

 برگ آسیب دیده شدید (سمت چپ) ته رنگ های قرمز و ارغوانی همراه با ضایعات رگه ای  و  بین رگه ای را نشان می دهد، در حالی که برگ آسیب دیده خفیف (مرکز و راست) فقط کلروز بین رگبرگی و ضایعات رگه ای را نشان می دهد.

کمبود منیزیم کمبود آهن و منگنز علائم مشابهی دارد اما این کمبودها از برگهای جوانتر شروع می شود ولی در کمبود منیزیم برگ های پیر سریعتر علایم را نشان می دهند.

برنامه غذایی ذرت
برنامه غذایی ذرت
برنامه غذایی ذرت
برنامه غذایی ذرت

کمبود کلسیم در ذرت ( علایم و نشانه‌ها):

 علائم معمولا  از برگ های جوان شروع می شود و با  لکه های سبز روشن یا سفید یا ضایعات رگه ای در برگ ها خود را نشان می دهند و اغلب به عقب قلاب می‌شوند. کمبود کلسیم به ندرت در ذرت دیده می‌شود ولی با این حال با مشاهده این علایم باید به رفع کمبود آن مبادرت ورزید.

برنامه غذایی ذرت

کمبود گوگرد در ذرت ( علایم و نشانه‌ها):

تاخیر در رشد، کلروز برگی و ایست رشد گیاه:

گیاه رشد ناقص و ایست رشد را نشان می دهد. از فاصله دور، برگ‌های جوان‌تر به ‌طور یکنواخت رنگ‌پریده و سبز کمرنگ هستند، اما وقتی از نزدیک به آن‌ها نگاه می‌کنید، بیشتر یک کلروز بین رگبرگی است که ناشی از کمبود گورگرد می باشد. رگه های زرد که در امتداد رگبرگ های برگ خود را نشان میدهند از علایم شاخص کمبود گوگرد به شمار می آید.

نکته:
کمبود نیتروژن می تواند علائم مشابهی ایجاد کند اما از برگ های مسن تر شروع می شود و کمبود گوگرد اغلبا از برگ های جوان خود را نمایان میکند.

برنامه غذایی ذرت
برنامه غذایی ذرت
برنامه غذایی ذرت

کمبود بور در ذرت ( علائم و نشانه‌ها):

ممکن است با ایجاد کمبود، لکه‌های زرد یا سفید روی برگ‌ها با رگه‌های برآمده مومی قهوه‌ای ایجاد شود. رشد با میانگره های کوتاه شده متوقف می‌شود.

برنامه غذایی ذرت

کمبود مس در ذرت ( علایم و نشانه‌ها):

در کمبود مس جوانترین برگها با بیرون آمدن از حلقه، تغییر رنگ زرد رنگ بین رگبرگی را نشان می دهند.  البته باید به این نکته توجه نمود که عمدتاً قسمت پایه برگ به طور یکنواخت به رنگ سبز مایل به زرد است. کمبود مس در ذرت به ندرت دیده می شود،  کمبود گوگرد و نیتروژن و  همچنین هوای خنک علائمی مشابه کمبود خفیف مس ایجاد میکند. کمبود مس و کمرنگ شدن بین رگبرگ های  برگ می تواند شبیه کمبود آهن باشد.

برنامه غذایی ذرت

کمبود آهن در ذرت ( علائم و نشانه‌ها):

در کمبود مس جوانترین برگها با بیرون آمدن از حلقه، تغییر رنگ زرد رنگ بین رگبرگی را نشان می دهند.  البته باید به این نکته توجه نمود که عمدتاً قسمت پایه برگ به طور یکنواخت به رنگ سبز مایل به زرد است. کمبود مس در ذرت به ندرت دیده می شود،  کمبود گوگرد و نیتروژن و  همچنین هوای خنک علائمی مشابه کمبود خفیف مس ایجاد میکند. کمبود مس و کمرنگ شدن بین رگبرگ های  برگ می تواند شبیه کمبود آهن باشد.

برنامه غذایی ذرت
برنامه غذایی ذرت

کمبود منگنز در ذرت ( علائم و نشانه‌ها):

برنامه غذایی ذرت

کمبود روی در ذرت ( علایم و نشانه‌ها):

مناطق کلروتیک زرد کم رنگ که به موازات نوار میانی از پایه برگ شروع می شوند و حاشیه برگ، نوک و نوار میانی سبز باقی می مانند. جوانترین برگهای در حال رشد ممکن است کاملاً زرد یا سفید (“جوانه سفید”) کلروتیک باشد. هنگامی که کمبود شدید است، تغییر رنگ قرمز مایل به قهوه ای نکروز در حاشیه برگ و ساقه ممکن است در قسمت های پایه گیاه ایجاد شود. در مرحله شدید کمبود رشد میانگره‌ها کاهش می‌یابد و منجر به کاهش راندمان گیاه میگردد.علائم کمبود مواد غذایی در ذرت

برنامه غذایی ذرت
برنامه غذایی ذرت
برنامه غذایی ذرت

برنامه غذایی غلات

برنامه طلایی:

کودهای مورد استفاده

نحوه استفاده

مرحله رشدی

میزان در هکتار

تکرار

بمباردیر

بذر مال

جوانه زنی بذر

۲ لیتر برای ۲۰۰ کیلوگرم بذر

ریژو

آبیاری

استقرار گیاه و رشد ریشه

۵ لیتر در هکتار

کود UAN

بمباردیر

آبیاری

محلول پاشی

پنجه زنی

۲۰ لیتر در هکتار

۳ لیتر در هزار لیتر آب

در ۴ تقسیط

هیومات پتاسیم

میکروپلاس

آبیاری

بعد از پنجه زنی

۲ کیلوگرم در هکتار

۲ کیلوگرم در هکتار

کود ۲۰-۲۰-۲۰ تاپ یوزینگ

آمیفورت مکس

آبیاری

محلول پاشی

ساقه رفتن

۷ کیلوگرم در هکتار

نیم کیلوگرم در هزار لیتر آب

کود فسفر بالا۱۰-۵۲-۱۰

آمیفورت مکس

آبیاری

محلول پاشی

ظهور سنبله، پر شدن دانه

۱۰ کیلوگرم در هکتار

نیم کیلوگرم در هزار لیتر آب

 

علائم کمبود مواد غذایی در ذرت

محصولات مرتبط

همیار دشت آبرون 02188616460