مقدمه‌ای بر آفت‌‌کش‌ها 3

تعریف فرمولاسیون

آفت‌کش به صورت ماده شیمیایی نسبتاً خالصی که در کارخانه ساخته می‌شود ، ماده تکنیکال (Technical-TC) نــام دارد . مــاده تکنیکال نســبتاً خالص بــوده و حاوی 95 تا 100 درصد ماده موثره (AI)اسـت.
فرمولاسیون به مجموعه عملیاتی گفته می‌شود که روی ماده موثره انجام می دهند تا خواص آفت کش را از نظــر انبار کردن، حمل و نقل، کاربرد، موثر بودن، نفوذ، پایداری و نیز بهداشت بهبود بخشند . دلیل دیگر فرموله کردن آفت کش‌ها اینست که در عمل مقدار کمی مـاده موثر باید در سطح زیادی پراکنده شود. کلمه فرمولاسـیون از نظر تجاری به آخرین مرحله آماده سازی آفت­کش در کارخانه اطلاق می­‌شود و شامل مراحل مصرف، مانند رقیق کردن آفت­کش به وسیله آب نمی­‌شود. میزان ماده موثره و نوع فرمولاسیون روی برچسب هر بسته نوشته می‌شود.مقدمه‌ای بر آفت‌‌کش‌ها 3

انواع فرمولاسیون آفت‌کشها فرمولاسیونهای مایع

علامت اختصاری

توضیح نام فرموسپلاسیون

مشخصات

EC

 

Emulsifable concentrates

مایع غلیظ امولسیون شونده با اضافه کردن آب به رنگ شیری در میاید.

OEC

 

Oli Emulsifable

 concentrates

مایع غلیظ امولسیون شونده دارای مقدار زیادی روغن با اضافه کردن آب به رنگ شیری در میاید.

SL

 

Soluble concentrates

مایع محلول در آب با اضافه کردن آب حالت آن تغییر نکرده فقط رقیقتر میشود.

LS

 

Solutions for

seed treatment

مایع محلول در آب جهت ضدعفونی بذر استفاده میگردد پس باید حتماًرنگی تهیه شود.

SC

 

Aqueous suspension

concentrates

سوسپانسیون غلیظ با پایه آب

FS

 

Suspension concentrates

for seed treatment

سوسپانسیون غلیظ با پایه آب جهت ضدعفونی بذر استفاده میگردد پس باید حتماً رنگی تهیه شود.

OD

 

Oil-based suspension

concentrates

سوسپانسيون غلیظ با پایه روغن

EW

 

Emulsions, oil in water

امولسیون روغن در آب با اضافه کردن آب به رنگ شیری در میاید.

ME

 

Micro-emulsions

میکرو امولسیون با اضافه کردن آب به رنگ شیری در میاید.

SE

 

Aqueous


emulsions-suspo

سوسپانسیون امولسیون با پایه آب

CS

 

Aqueous capsule

suspensions.

سوسپانسیون بسیار ریز که ذرات ماده مؤثره پلیمره شده (توسط کپسول سوسپانسیون آن در آب بسیار مقاوم هستند و رسوب نمیکنند.

DC

 

Dispersible concentrates

مایع قلیل انتشار در آب

OF

 

Oily flowable

سوسپانسیون روغنی

ODC

 

Oil dispersion

concentrate

در صورت افزودن آب تشکیل سوسپانسیون میدهد و با یک حلال روغنی به صورت کامل محلول میشود

UL

 

Ultra low volume liquids

در کمترین حجم از حلال حل میشود و موقع سم پاشی بدون رقیق کردن استفاده میگردد.

ZC

Mixed of CS & SC

میکس از فرمولاسیونهای SC&CS

انواع فرمولاسیون آفت‌کش‌ها فرمولاسیونهای جامد

علامت اختصاری

توضیح نام فرموسپلاسیون

مشخصات

GR

Granules

گرانول ( استفاده مستقیم خشک بدون مصرف آب)

WP

Wettable powders

بودر با قابلیت ترشوندگی

WS

Water dispersible powders

for slurry seed treatment

پودر با قابلیت تر شوندگی جهت ضدعفونی بذر استفاده میگردد پس باید حتماً رنگی تهیه شود.

WG

Water dispersible

 granules

گرانول قابل پخش در آب

SP

Water soluble powders

پودر قابل حل در آب

SG

Water dispersible

 granules

گرانول قابل حل در آب

DS

Powders for dry

seed treatment

پودر برای ضدعفونی بذر پس باید حتماً رنگی تهیه شود (استفاده مستقیم، خشک بدون مصرف آب)

DP

Dustable powders

پودر قابل گردپاشی

(استفاده مستقیم، خشک، بدون مصرف آب)

DF

Dry flowable

گرانول قابل انتشار در آب

Tb

Plate Tablet

قرص تخت

Tb

Round Tablet

قرص گرد

B

Bait

طعمه

UL

Ultra low volume liquids

در کمترین حجم از حلال حل میشود و موقع سم پاشی بدون رقیق کردن استفاده میگردد.

ZC

Mixed of CS & SC

میکس از فرمولاسیونهای SC&CS

همیار دشت آبرون 02188616460