loading

علل ریزش برگ و میوه های نارس از درختان

علل ریزش برگ و میوه های نارس از درختان : همیشه اختلاف فاحشی بین تعداد گل تشکیل شده روی درختان میوه در بهار و تعداد میوه رسیده به مرحله بلوغ وجود دارد. برای باغدار در سال کم بار وقتی میوه های کوچک یا نزدیک به رسیدن از درخت می اُفتد موجب ناراحتی می‌شود. حتی در سال های پُربار فقط حدود یک تا دو درصد گل‌ها تبدیل به میوه شده و برای تولید محصول رضایت بخش جهت برداشت می‌رسند.

برای ریزش بیش از حد میوه درختان دلایلیوجود دارد و این ریزش عامل مهم در تعیین مقدار محصول قابل برداشت می‌باشد. همه میوه‌ها در بیشتر شرایط دچار ریزش مستمر بعد از گل دهی نمی‌شوند.

علل ریزش برگ و میوه های نارس از درختان

میوه درختان دست‌خوش دو یا سه موج ریزش می‌شوند. وقتی یک میوه کوچک می‌خواهد از درخت بیاُفتد در دیواره‌های اتصالی بین لایه های سلول‌های دم گل ساقه میوه تغییراتی ایجاد می‌شود و لایه ریزش بوجود می‌آید. این تغییرات تحت کنترل هورمون‌ها هستند و آن‌ها نیز به نوبه خود تحت تاثیر عوامل دیگر می‌باشند. علل ریزش برگ و میوه های نارس از درختان

لقاح

اولین موج ریزش بطور کلی بلافاصله بعد از گل‌دهی بخاطر عدم لقاح میوه‌ها صورت می‌گیرد. این ریزش معمولا” چند هفته ادامه پیدا می‌کند و بسته به نوع رقم قبل از تمام شدن این موج ممکن است دچار چند موج ریزش جزئی نیز شود.باغ دار در این مرحله می‌تواند با فراهم کردن ارقام دگر افشان مناسب و افزایش تعداد کندو زنبور عسل در باغ شدت این موج ریزش را کاهش دهد.

دومین موج

 اصلی ریزش میوه‌ها هنگامی اتفاق می‌اُفتد که میوه‌ها کوچک و به اندازه یک فندق هستند و حدود یک سانتی متری قطر دارند. معمولا” هر چه تعداد گل نسبت به اندازه درخت بیشتر باشد در مرحله اول درصد کمی از میوه‌های کوچک می‌ریزند و سپس در موج دوم درصد ریزش میوه‌ها بیشتر می‌باشد. باغ دار ریزش میوه‌ها در موج دوم را می‌تواند از طریق ذیل کاهش دهد.تامین رطوبت همیشه به اندازه کافی مخصوصا” در ایام آب و هوای گرم و وزش بادهای خشک که موجب تخلیه سریع رطوبت خاک می‌شود مهم است. علل ریزش برگ و میوه های نارس از درختان

۱- جلوگیری از ایجاد خسارت به ریشه‌ها بوسیله ادوات کشاورزی یا آب ماندگی یا پوسیدگی ریشه .
۲- اطمینان از تامین عناصر غذایی ، مخصوصا” ازت  و کلسیم مهم می‌باشد و در این مورد سلامت شاخه و برگ‌ها و بُنیه رضایت بخش درخت معمولا” راهنمایی خوبی است. استفاده از کود کائوس ایکس تی با داشتن ازت و کلسیم به صورت همزمان و همچنین بور گزینه بسیار مناسبی در کاهش تلفات و ریزش میوه درختان می‌باشد.
۳- از دادن بیش از اندازه کود شیمیایی خود داری نمائید و با قرار دادن کودهای آلی و کودهای محرک رشد مناسب و استفاده از هیومیک و فولویک اسید از بهم خوردن اکوسیستم ریشه جلوگیری به عمل آورده و بهره وری را افزایش دهید.

همیار دشت آبرون 02188616460