loading

شرکتی بسیار بزرگ و مدرن در آلمریا، قطب کشاورزی گلخانه ای جهان، که با داشتن بزرگترین مرکز تحقیقات کشاورزی در اروپا به دنبال تولید کود وسموم ارگانیکی است که می توانند کارایی بیشتر از مشابه های شیمیایی داشته باشند.دانشمندان کیمیتک توانسته اند نسل های جدیدی از محرک های رشد(بمباردیر)، محرک‌های ریشه زایی (ریژو) و کودهایی تخصصی به جهان معرفی کنند که کشاورزان بتوانند محصولی سالم تر، با طعم و ظاهر بهتر و در حجم بیشتر تولید کنند. به پاس این تلاش بی وقفه و پیشرفت سریع معتبرترین جوایز و گواهی های جهانی را کسب نموده اند. آبرون تولید دانشی در خدمت محیط زیست و رضایت کشاورزان را اصل همکاری با کیمیتک قرارداده است.

kimitec5
همیار دشت آبرون 02188616460