شرکتی در قلب بارسلونا با بیش از هفتاد سال سابقه در تولید کودهای تخصصی…

از کودهای ماکرو با کارایی فوق العاده، تا عناصر ضروری میکرو با ترکیبات مکمل اعجاز انگیز تامین کود بیش از 30 کشور در درنیا را بر عهده دارد، دانش و صداقت مهترین وجه اعتبار لبین در سراسر دنیاست اعتماد آبرون را برای تامین کودهای کشاورزی در ایران جلب نموده

labin0
همیار دشت آبرون 1-۰۲۱88616460