loading

biota0

 Biota Nutri
پیتر کلاین پس از تحصیل، در سال ۱۹۹۶ به کسب و کار خانوادگی پدرش پیوست و به پرورش گل رز و لاله پرداخت. ده سال بعد، خانواده مهدکودک را فروختند و پیتر به شغل خود به عنوان مدیر کشت فلفل ادامه داد. اینجاست که کنجکاوی او در مورد ترکیب کودها برانگیخته شد.

پیتر سپس مدیر محصول کود در یک تامین کننده باغبانی شد. با توجه به سازماندهی مجدد کامل شرکت که توسط او آغاز شد، پیتر چالش جدیدی را آغاز کرد:

Biota Nutri اولین شرکت در جهان است که اقدام به تولید کودهای باکیفیت بالا از منشاء گیاهی نموده است.

کودهای “تک عنصری” ما برای کشت با دقت بالا بسیار مناسب هستند. از آنها می توان در سیستم های آبیاری و به عنوان کود برگی استفاده کرد. محصولات Biota Nutri خاک را احیاء می کند و محصولات را در برابر بیماری ها مقاوم می کند.

همیار دشت آبرون 02188616460