زمان مناسب کاربرد کلسیم

در هلو، شلیل و زردآلو دو تا سه ماه قبل از برداشت، ۶ مرحله محلولپاشی کلسیم هر دو هفته یک بار توصیه می‌شود.

زردآلو

در سیب ٧ الی ٨ مرحله محلولپاشی با کلسیم هر ۱۵ روز یکبار ۶۰ روز پس از گلدهی کامل شروع می‌شود.

برنامه غذایی سیب

لازم بذکر است نفوذ کلسیم در “سیب” شدیدا بستگی به مرحله نمو میوه دارد مثلا جذب کلسیم قبل از تیر ماه بسیار بالاست در حالیکه یک هفته بعد از تابستان میزان جذب به دلیل تبدیل اکثر روزنه‌ها به عدسک و ناپدید شدن شدن کرک‌ها، بسرعت کاهش می‌یابد.

گلابی

در گلابی ٣ مرحله هر دو هفته یک بار از هفته آخر تیر ماه شروع می‌شود. البته اگر در گلابی مصرف کلسیم ۵ مرتبه تکرار شود جهت کنترل عارضه چوب پنبه‌ای، لکه تلخی و آسیب‌های پس از برداشت بسیار کارآمد است.

انگور

در انگور ٣ مرحله کاربرد کلسیم قبل از رسیدن (تغییر ناگهانی در رنگ و نرم شدن حبه) و نخودی در کنترل ترکیدگی، کپک خاکستری، بیماری‌های پس از برداشت و افزایش غلظت کلسیم حبه بسیار موثر است.

توجه شود محلولپاشی کلسیم بعد از نرم شدن میوه و شروع رنگ‌گیری در انگور، خیلی کارآمد نیست.

استفاده از کودهای با کیفیت کلسیمی مانند کائوس ایکس تی، لبیفول موویکال، کائوس در زمان های اعلام شده میتواند در بهبود کیفیت و کمیت محصول بسیار موثر باشد.

محصولات-برای-کمبود-کلسیم
همیار دشت آبرون 02188616460