خیار

کاشت خیار در زمین کشاورزی

گیاه خیار (به انگلیسی Cucumber)

خیار جزو گیاهان یکساله است که طول آن به 1 تا 3 متر می رسد. خیار برگهای گرد با 3 تا 5 لوب و ساقه های گوشه دار است. خیار گیاهی یک پایه است که تحت شرایط روز بلند و دمای بالا گلهای نر بیشتری نسبت به گل های ماده تولید می‌کند و در شرایط روز کوتاه نسبت گل های ماده به گل های نر افزایش می یابد. گرده افشانی آن معمولا توسط حشرات (زنبور) انجام می شود. در برخی از خیارها ، میوه های پارتنوکارپیک تولید کرده و نیازی به گرده افشانی برای تشکیل میوه ندارند. با وجود این که خیارها از نظر گل دهی روز خنثی هستند ولی تحت شرایط روز بلند و دمای بالا، گیاه تولید گل های نر بیشتری نسبت به گل های ماده می‌کند.

 

 کشت خیار

خیار یک محصول فصل گرم است که در دمای 18 تا 30 درجه سانتی گراد بهترین رشد را دارد و در دماهای زیر 10 درجه سانتی گراد سرما زده می شود. خاک های لومی حاصلخیز با زهکشی خوب برای رشد خیار توصیه می شود.  کشت بذر خیار که در محیط آزاد پرورش داده می شود از اواخر فروردین تا اواخر اردیبهشت ماه می باشد یعنی باید زمانی کاشته شود که خطر سرمای بهاری کاملا از بین رفته باشد. در ابتدا زمین را تا عمق 60 سانتی متر شخم زده سپس کود حیوانی پوسیده را به میزان 50 تا 200 تن به خاک اضافه کرده و بعد کود شیمیایی را که شامل ازت، فسفر و پتاس می باشد به میزان لازم به زمین اضافه می کنند. کشت خیار در بهار روی پشته هایی که 1/5 تا 2 متر از هم فاصله دارند انجام می گیرد. در این صورت آب از یک طرف وارد شده و به صورت نشتی به ریشه گیاه می رسد. قبل از کاشت بذر زمین را باید آب داد تا خط آب مشخص شود، سپس در محل خط آب حفره هایی به عمق 3 تا 4 سانتی متر ایجاد کرده و داخل هر حفره 2 تا 3 بذر که قبلا به مدت 24 ساعت خیسانده اند به فاصله  50 تا 70 سانتی متر کشت می شود. بذرها بعد از 6 تا 8 روز جوانه زده و زمانی که بوته ها 2 تا 4 برگی شدند بوته های ضعیف تر را قطع کرده و بوته های قوی تر را برای میوه دهی نگه می دارند. بعد از این که بوته خیار ظاهر شد باید مرتب اطراف آن را وجین  کرد. در فصل گرم که خیار به باردهی می رسد، هر 5 تا 7 روز یک بار احتیاج به آبیاری دارد و آبیاری باید به آهستگی و آرامی انجام شود به طوریکه حداقل تا عمق 60 سانتی متری خاک نفوذ کند و به هیچ وجه نباید روی برگ های بوته های خیار آب پاشید چون باعث تولید قارچ روی برگ ها می شود. 

نگهداری خیار

میوه های خیار اگر در دمای پایین تر از 10 درجه سانتی گراد نگهداری شوند، سرما زده می شوند. دمای مناسب برای نگهداری خیار 12 تا 13 درجه سانتی گراد با رطوبت نسبی 95 درصد است. در دمای 15 درجه سانتی گراد، خیار زرد می شود.

برنامه غذایی

بستر سازی زمین

زمان مصرف

نام کود مصرفی

میزان مصرف و روش مصرف

بستر سازی قبل از انتقال نشا

لبین 20-20-20 یا ریتاردو- فولویک اسید

لبین 10-12 کیلوگرم در هکتار و ریتاردو به صورت چالکود در زیر نشاها به میزان30-50 گرم و فولویک اسید 10 گرم  قرار داده شود.

در سینی نشا و قبل از انتقال

شیوه مصرف

محصول

میزان مصرف

   آبکود-آبیاری سینی های نشاء

ریژو

3-5 لیتر در 1000 

محلولپاشی

آمیفورت مکس

نیم کیلوگرم در 1000 لیتر آب

چند برگی

شیوه مصرف

محصول

میزان مصرف

آبکود

نوتریفوس

2 لیتر در 1000 متر مربع

Labin NPK 10-40-10

2 کیلوگرم در 1000 متر مربع

محلولپاشی

بمباردیر

1.5 لیتر در 1000+ 5 لیتر در 1000

کائوس xt

2 لیتر در 1000

میکروپلاس لبین

2 کیلوگرم در 1000

رشد رویشی

شیوه مصرف

محصول

میزان مصرف

    

آبکود

ریژو+ labin NPK20-20-20

3 لیتر در 1000 متر مربع+2 کیلوگرم در 1000 متر مربع

اسپارتان

1 لیتر در 1000 متر مربع

محلولپاشی

میکرومیکس*

1 کیلوگرم در 1000 متر مربع

Labin20-20-20

2 کیلوگرم در 1000 متر مربع+2 لیتر در 1000

کائوس xt

2 لیتر در 1000

منگزینک پلاس+آمیفورت مکس

2 لیتر در 1000+.نیم  در 1000

سیلیکات پتاسیم

2 لیتر در 1000

کوپرا جی ال

2لیتر در 1000

 

فراکتون

1 کیلوگرم در هکتار

نکته: کود میکرومیکس به فاصله یک هفته بعد از مصرف کود NPK مصرف شود.

اوایل دوره برداشت

شیوه مصرف

محصول

میزان مصرف

 آبکود

Topusing 12-12-36

2 کیلوگرم در 1000 متر مربع

اسپارتان+سولفات پتاسیم

1 لیتر در 1000 متر مربع+2 کیلوگرم در 1000 متر مربع

فسفیت کا سی +بیوآلجاکس

1.5 لیتر در 1000+1.5 لیتر در 1000 متر مربع

میکروپلاس لبین+آمیفورت

1.5 کیلوگرم در 1000+2 لیتر در 1000 متر مربع

لبیکومگ

1.5 لیتر در 1000+50 گرم در 1000 متر مربع

اواسط تا انتهای دوره برداشت

شیوه مصرف

محصول

میزان مصرف

آبکود

سولفات پتاسیم

2کیلوگرم در 1000 متر مربع

بیوفولویک اسید تاپ یوزینگ

1 کیلوگرم در 1000 متر مربع

کلات آهن باسشن

400-500 گرم در 1000 متر مربع

15-5-35 لبین

2 کیلوگرم در 1000 متر مربع

 

 

محلولپاشی

فسفیت پتاسیم+بیوآلجاکس

1.5 لیتر در 1000+1.5 لیتر در 1000 متر مربع

منگزینک پلاس

لیتر در 1000 متر مربع تا آخر دوره برداشت هر هفته استفاده شود

بمباردیر شوگر

2 لیتر در 1000 متر مربع+2 لیتر در 1000 متر مربع

سیلیکات پتاسیم

2 لیتر در 1000

آمیفورت مکس

نیم در هزار – هر هفته همراه با منگزینک پلاس برای ابقای بوته استفاده شود.

توجه:  این برنامه برای شرایط ایده آل نوشته شده و در صورت آزمون آب و خاک و تغییر شرایط محیطی قابل تغییر می‌باشد.

محصولات مرتبط

همیار دشت آبرون 1-۰۲۱88616460