برنامه غذایی کلم بروکلی:

مراحل و نحوه کاشت کلم بروکلی

برنامه غذایی کلم بروکلی:کلم ‌بروکلی در خاک هایی که  pH آنها بین ۶ تا ۸ است مانند خاک های ( لوم ، لوم‌شنی، سلیتی لوم ) بسیارسریع ترو بهتر رشد می کند اگر خاک شما اسیدی تر است می توانید با اضافه کردن مقداری آهک pHآن را به حد تعادل برسانید وبستر را برای رشد کلم ‌بروکلی آماده کنید.

بذرهای کلم ‌بروکلی که میزان مصرف آن۳۰۰ گرم در هکتار است باید به فاصله ۳۰ تا  ۹۰سانتی ‌متر بسته به اندازه سرکلم روی یک خط موازی که فاصله خط ها ۱۰۰ تا۲۰۰ سانتی ‌متر از یکدیگر باشد ودرعمق 3 تا ۵/۳ سانتی‌متری زمین کاشته شوند.

خیساندن بذر کلم به مدت دو روز در آب قبل از کاشت و همچنین استفاده از بمباردیر و منگنزینک پلاس به نسبت 200 سی سی برای 100 کیلو بذر به عنوان بذرمال می‌تواند جوانه زدن و سبزشدن بذرها را ۴۰درصد تسریع کند.

نهال بروکلی به زهکشی و نورو رطوبت کافی احتیاج دارد.

در هوای خیلی گرم گل  تشکیل نمی شود ودرآب و هوای خشک گیاه خشک می شود و باید آبیاری شود بهتر است، سطح خاک با مالچ علف و ضایعات چوبی و کاه و کلش پوشیده شود تا رطوبت خاک حفظ گردد، آبیاری این محصول باید منظم و با فواصل یکسان باشد. آبیاری کردن زیاد به یکباره باعث پوسیدگی و فساد محصول میگردد.

برای این که محصول خوبی داشته باشید باید دمای هوای محیط را برای بروکلی ها یکنواخت نگه ‌دارید.

اگر بروکلی برای دوره طولانی در شب در دمای ۱-  درجه سانتی گراد و در روز بین ۱۰ تا ۱۵درجه سانتی گراد باشد گلچه‌های نابالغ تولید میکند و بازارپسندی محصول به شدت کاهش می یابد.

در سردی هوا  گیاهان خود را با پوشش پلاستیکی بپوشانید تا از خسارت ناشی از سرما جلوگیری به عمل آید.

کاشت کلم بروکلی: کاشت این کلم بسیار شبیه کلم است اما کلم بروکلی نسبت به آب و هوا حساس تر است،۴تا ۵ هفته قبل از نشا باید بذرها کاشته شوند. نشا باید یک ماه قبل از انتقال کاشته شده باشد و در زمان انتقال ۴ تا ۵ برگه باشد و زمانی که تعداد برگهای نشا به ۵ یا ۶ برگ رسید باید آن را به زمین اصلی منتقل کرد.

برنامه غذایی کلم بروکلی

کود دهی کلم بروکلی 

بروکلی قبل از کاشت و برای به ثمر رسیدن به مواد مغزی زیادی احتیاج دارد به همین دلیل باید در طول زمان رویش این محصول از کود ها استفاده کنیم. بهترین زمان برای انجام کود دهی اولیه هنگامی است که بوته های کلم ‌بروکلی نیمه رشد داشته اند و روی خاک قرار گرفته اند . در این صورت با توجه به آزمایش و آنالیز خاک مورد استفاده کود مورد نظر را به گیاه خود بدهید.

کلم بروکلی به نیتروژن بالا برای رشد خود نیاز دارد و کاشت کلم ‌بروکلی در زمین هایی که سال قبل در آنها گیاهان خانواده لگومینوز(سویا، یونجه،…) کاشته شده اند به نفع گیاه می‌باشد.

برای شروع کود دهی و در زمان پیش کشت ازکودهای استارتر نظیر ریتاردو و یا انواع NPK ها برای غنی سازی زمین کاشت باید بهره جست.

در زمان انتقال نشا میتوانید از کود NPK فسفر بالا نظیر 10-40-10 و سولفات روی به نسبت ۲۰کیلوگرم درهکتار و اسپارتان  به نسبت 10 لیتر در هکتار جهت افزایش ریشه زنی و استقرارسریع تر گیاه به صورت خاکی استقاده کنید.

در فصل رویش گیاه گل کلم نیز میتوانید از کود NPK ازت بالا نظیر NPK  20-20-20 لبین ، سوپر هیومیکو،کائوس ایکس تی ، کود آهن باسشن جهت بهبود رشد رویشی افزایش سطح برگ و بهبود ویژگی های فیزیکی گیاه به صورت محلول پاشی استفاده کنید.

۱۵روز بعد در فصل رویش و قبل از تشکیل هد (گل آذین) می توانید از محلول پاشی کود از فروت ست لبیکاژ استفاده نمایید.

در مرحله آخر کشت کلم ‌بروکلی اواخر فصل رویش قبل از برداشت محصول را با محلول پاشی کود پتاس بالا NPK  با ترکیب 15-5-35 لبین و لبیفول موویکال و یا از کود کاتون جهت بهبود کیفیت و وزن محصول به صورت محلول پاشی استفاده کرد.

کودهای ریز مغذی یا میکرو

کمبود ریزمغذی ها اثرات زیادی روی محصول به جای می گذارد مثلا؛ کمبود مولیبدن میتواند باعث بدشکل و ضخیم شدن برگهای کلم شود و گیاه یک توقف در رشد را از خود نشان می‌دهد.

که با محلول پاشی میکروپلاس لبین و میکرومیکس کیمیتک  در مراحل اولیه کشت کلم میتوانیم این نقص را برطرف کنیم.

کمبود منیزیم که بیشتر در خاک هایی که قلیایی هستند رخ می دهد باعث تغییر رنگ بین رگبرگی میشود و درمراحل بلوغ ممکن است مناطقی از هد را از هم بپاشاند که با اسپری کردن کود لبیکومگ میتوان از این عارضه جلوگیری به عمل آورد.

کمبود بور باعث توخالی شدن ساقه کلم در زمان برداشت و ایجاد رنگ برنزی کلم می شود که در این مورد نیز با محلول پاشی کود لبفول بور و یا بورکو میتوان این مشکل برطرف کرد، البته قبل از استفاده از این کود بهتر است حتما علایم مشاهده شده باشند و یا آب آبیاری از لحاظ میزان بور چک شود و بعد از اینکود استفاده نمود چون بور مورد نیاز گیاه از طریق فروت ست لبیکاژ و میکرومیکس و میکروپلاس لبین و همچنین در صورت استفاده از کائوس ایکس تی برطرف خواهد شد و مصرف کود بور در این مرحله منوط به دیدن علایم کمبود در گیاه می‌باشد.

کود تکمیلی کلم بروکلی

ارائه یک کود جانبی، مواد مغذی اضافی برای گیاهان را فراهم میکند. برای هر سه متر در ردیف کاشت، 100 گرم سولفات آمونیوم استفاده کنید تا دسترسی گیاهان به نیتروژن  راحت تر شود.

هشدار: در زمان کود ‌دهی به کلم ‌بروکلی در صورت مصرف خاکی، کود را خیلی نزدیک به گیاه و روی خاک پخش نکنید این کار باعث ایجاد سوختگی نیتروژنی گیاه می شود ، کود را باید ۱۵ سانتی‌ متر دورتر از پایه کلم به خاک اضافه کنید.

برنامه تغذیه‌ای کلم بروکلی

زمانبندی مصرف کود در کلم بروکلی:

برنامه تغذیه‌ای این خانواده به ۱۲ هفته تقسیم می‌شود تا بتوان مدیریت تغذیه و برنامه‌ریزی تغذیه‌ای و آبیاری بهتری را در مزرعه اعمال نمود.

هفته ۱:  بعد از انتقال نشا و آبیاری کافی نشاهای تازه انتقال‌یافته (۳ روز متوالی)، از روز چهارم ترکیب هومیک اسید ( پتاسیم هیومات و یا سوپر هیومیکو لبین و یا اسپارتان ) و کودهای فسفر بالا نظیر ریژو  و در صورت در دسترس نبودن NPK  فسفر بالای لبین 15-5 -35 را جهت توسعه و حرکت ریشه و نیز افزایش میزان جذب عناصر غذایی خاک توسط ریشه همراه با سیستم آبیاری به زمین می‌دهیم.

هفته ۲: در هفته دوم نیز توجه اصلی باید بر روی ریشه متمرکز شود. بدین منظور کودهای فسفر بالا ( ریژو، NPK لبین ) را به میزان ۵-۳ کیلوگرم در هکتار به همراه آبِ آبیاری استفاده می‌کنیم. همچنین اضافه‌کردن اسید هومیک پودری نظر پتاسیم هیومات به همراه ترکیبات فسفر بالا، علاوه بر استقرار سریع نشا و توسعه مناسب ریشه، کمک شایانی به شکستن کمپلکس‌ها و رهاسازی یون‌های موردنیاز گیاه می‌کند.

نکته: در صورت استفاده از کود ریژو کیمیتک و سوپر هیومیکو لبین لزومی به استفاده از کود فسفر بالا NPK  و هیومیک اسید نمی باشد و همان به میزان آورده شده در کاتالوگ کفایت می‌کند.

هفته ۳: در هفته سوم کنترل مزرعه جهت جلوگیری از بروز بیماری‌های قارچی ریشه و ساقه باید به‌دقت صورت بگیرد. در صورت بروز مشکل می‌توان از کوپرا جی ال به میزان لازم به همراه آب آبیاری استفاده نمود. همچنین در این هفته باید به نصب کارت‌های زرد جهت مانیتور کردن تعداد آفات و نوع جمعیت آنها اقدام نمود. در این هفته استفاده از محلول‌پاشی کود ۲۰-۲۰-۲۰(NPK) یا به‌صورت آب آبیاری به میزان ۵-۲ کیلوگرم در هکتار نیز می‌بایست انجام شود. عمده آفاتی که از طریق کارت زرد می‌توان به وجود آن‌ها پی برد شامل تریپس و سفید بالک ها است که خسارات جبران‌ناپذیری به خانواده کلمیان وارد می‌کنند.

هفته ۴: در این هفته توجه اصلی باید روی رشد رویشی گیاه باشد، لذا استفاده از کودهای UAN، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم و یا NPK کامل 20-20-20 لبین به همراه اسید هومیک یا اسپارتان توصیه می‌شود.

هفته ۵: در این هفته و هفته آتی تمرکز اصلی بر روی تقویت رشد رویشی است؛ لذا محلول‌پاشی کودهای ۲۰-۲۰-۲۰(NPK) را باید در برنامه کاری قرارداد. همچنین عناصر میکرو ( میکرو پلاس لبین و یا میکرومیکس کیمیتک) را باید به‌صورت محلول‌پاشی در اختیار گیاه قرار داده شود.

هفته ۶: در این هفته استفاده از محلول‌پاشی جلبک دریایی  بیوآلجاکس به همراه اسیدآمینه آمیفورت مکس و یا کود آهن باسشن در صورت در دسترس نبودن عناصر میکس میکرو توصیه می‌شود. این کار در طول دوره رشد ۹۰ روزه باید حداقل ۵-۴ بار تکرار شود.

هفته ۷: در این هفته نیز محلول‌پاشی جلبک دریایی بیوآلجاکس به همراه اسیدآمینه و یا عناصر میکرو نتایج خوبی را در پی خواهد داشت.

هفته ۸: در این هفته باید بازهم روی رشد رویشی گیاه، ازطریق محلول‌پاشی ترکیبات نیتروژن دار نظیر  NPK 20-20-20  به همراه بیوآلجاکس و یا محلول پاشی فولویک اسید متمرکز باشیم.

هفته ۹: در این هفته تکرار محلول‌پاشی ۲۰-۲۰-۲۰(NPK) بایستی انجام شود. به‌علاوه کود آهن باسشن به میزان یک کیلوگرم در هکتار به همراه آب آبیاری و لبیکومگ نیز به میزان لازم استفاده شود.

 هفته ۱۰: در این هفته تغذیه با اسیدهومیک مایع نظیر اسپارتان یا پودری  پتاسیم هیومات به همراه آب آبیاری جهت شکستن و آزادسازی عناصر غذایی به‌منظور افزایش رشد رویشی گیاه بایستی انجام شود.

هفته ۱۱: در این هفته در گل‌کلم و بروکلی سرها تقریباً قابل‌مشاهده است و می‌توان محلول‌پاشی کلسیم با کائوس اکس تی و یا لبیفول موویکال و عناصر میکرو  با محصول میکروپلاس لبین را در این هفته و هفته ۱۲ به میزان حداقل دو بار انجام داد. به‌علاوه کاربرد عناصر کلسیم  و بر ( کائوس اکس تی) به همراه اسیدآمینه نتیجه بهتری را به دنبال دارد.

میتوان برای رشد گل آذین ها و رشد زایشی استفاده از فروتست لبیکاژ را در این مرحله توصیه نمود.

در طی هفته ۱۱ و ۱۲ استفاده از کودهای پتاسه  نظیر کاتون و یا پتاسیکو به همراه کودهای NPK پتاس بالا باید در دستور کار قرار گیرد و تا برداشت محصول این برنامه به صورت پیگیر مورد استفاده قرار گیرد.

محصولات مرتبط

همیار دشت آبرون 02188616460