loading

در پایان دهه ۱۹۸۰ اکوسیستم کشاورزی ترکیه خلا یک موضوع را به طور واضحی احساس می کرد و کودهای آلی بود. «آی تی ام تورهول» با تشخیص این نیاز و اقدام به تولید تخصصی کودهای آلی، توانست به سرعت به مهمترین پیشگام این حوزه در این کشور تبدیل گردد. اواسط دهه نود با جذب کارشناسان هلندی خبره، ITM توانست خط تولید کودهای تخمیری خود را در آنتالیا راه اندازی کند.کود مایع مرغی کال یکی از مهمترین تولیدات این شرکت بوده که طی یک فناوری تخمیر پیچیده نسل جدیدی از کودهای مرغی کلاس A را به مشتریانی در سراسر اروپا ارائه می دهد.

همیار دشت آبرون 02188616460