loading

آشنایی با آنزیم‌های  محرک رشد گیاه

خاک حاوی آنزیم‌هایی است که با اجزای خاک اطراف تعامل دارند. اینها شامل مواد معدنی، مواد مغذی و ریزوسفر در میان سایر موارد است. آنزیم‌ها بیوکاتالیست‌هایی هستند که واکنش‌های بیوشیمیایی ضروری برای گیاهان و ریزوباکتری‌ها را تسریع می‌کنند و در عین حال خاک را با تخریب زباله‌ها و کمک به بازیافت مواد مغذی تثبیت می‌کنند.

فواید آنزیم ها برای رشد گیاه

کیفیت تغذیه خاک را می‌توان با اضافه نمودن میکروارگانیسم‌های مولد آنزیم یا فرمولاسیون‌های آنزیمی‌کشاورزی همراه با افزودن این مواد به کود بهبود بخشید. پروتئازها هنگامی که به خاک اضافه می‌شوند، پروتئین‌های موجود درخاک را تجزیه می‌کنند و مقدار نیتروژن موجود در خاک را افزایش می‌دهند و در نتیجه حاصلخیزی خاک را بهبود می‌بخشند. هنگامی که اوره آز به خاک اضافه می‌شود، سطح نیتروژن زیستی را افزایش می‌دهد که برای تغذیه گیاه مفید است. اضافه نمودن  آنزیم‌ها به خاک باعث تقویت‌ ریزوباکتری‌هایی می‌شود که باعث رشد گیاه می‌شوند و در عین حال وابستگی به کودهای شیمیایی مضر را کاهش می‌دهند و عملکرد محصول را بهبود می‌بخشند.

آنزیم‌های خاک نیز نقش مهمی در اصلاح خاک دارند. خاک به طرق مختلف و از طریق ناخالصی‌هایی مانند فلزات سنگین، سنگ‌های پلی فسفات، اوره، نشاسته و بقایای سلولز آلوده می‌شود.

برخلاف تصور رایج، چربی‌های حیوانی و گیاهی نیز به راحتی توسط گیاهان جذب نمی‌شوند. آنزیم‌ها و میکروارگانیسم‌های منتخب به طور هم افزایی این باقیمانده‌ها را به کمپوست تجزیه می‌کنند و به سرعت خاک را حاصلخیز می‌کنند. اکنون این مواد مغذی به عنوان تغذیه برای گیاهان به راحتی در دسترس هستند.آشنایی با آنزیم‌های  محرک رشد گیاه

آنزیم گیاه

آنزیم های کشاورزی- منابع

منبع آنزیم‌های خاک می‌تواند میکروارگانیسم‌ها، گیاهان و حیوانات باشد. آنزیم های زیادی در خاک یافت می‌شود.

عمده‌ترین آن‌ها دهیدروژنازها، هیدروژنازها، اکسیدازها، کاتالازها، پراکسیدازها، لیپاز، فسفاتاز، نوکلئاز، فیتاز، آمیلاز، سلولاز، زایلاناز، دکستراناز، گلوکوزیداز، گالاکتوزیداز، اینورتاز، پروتئیناز، پپتیداز، پپتیداز، اینورتاز، پروتئناز، آمیلاز آدنوزین تری فسفاتاز، آسپارتات دکربوکسیلاز و گلوتامات دکربوکسیلاز، حل کننده های پتاسیم و چندین مورد دیگر. از نظر تجاری، این آنزیم ها از کشت میکروبی قارچ‌ها و باکتری‌ها تهیه می‌شوند. اگرچه کشت باکتریایی در مقایسه با قارچ‌ها فرآیند آسانی است، قارچ‌ها دارای مجموعه بزرگتری از آنزیم‌ها هستند که می‌توانند در شرایط سخت کار کنند و بهینه تر از باکتری ها عمل کنند.

انواع آنزیم برای رشد گیاه

انواع آنزیم‌ها به تهویه خاک کمک می‌کنند و آن را غنی از مواد مغذی می‌کنند. برخی از آنزیم‌های کلیدی که به ویژه مفید هستند عبارتند از آمیلاز، لیپاز، سلولاز، فسفاتاز، اوره آز، فیتاز،کیتیناز  و حل کننده‌های پتاسیم هستند.آشنایی با آنزیم‌های  محرک رشد گیاه

۱.آمیلاز

آمیلازها به طور گسترده در خاک یافت می شوند و برای طیف وسیعی از فعالیت ها ضروری هستند. آمیلازها پلی ساکاریدهای پیچیده مانند نشاسته را به اشکال ساده‌تری از قند یا گلوکز تجزیه می‌کنند که به آسانی توسط گیاهان جذب می‌شوند و باعث رشد آنها میگردد.

۲.فسفاتاز

آنزیم‌های کشاورزی فسفاتاز ترکیبات آلی فسفر را هیدرولیز می‌کنند و به ترکیبات غیر آلی فسفر تبدیل می‌کنند. دومی برای غنی سازی فسفر در خاک که منجر به حاصلخیزی بهتر می‌شود ضروری است. فسفاتاز می‌تواند در محدوده وسیعی از pH و دما کار کند و در خاک‌های اسیدی و قلیایی کار کند.

۳.لیپاز

لیپازها آنزیم‌هایی هستند که لیپیدها و چربی‌ها، منابع حیوانی یا گیاهی را به اشکال ساده‌تر تجزیه می‌کنند و جذب گیاهان را آسان‌تر می‌کنند. آنها همچنین با هیدرولیز تری گلیسرول ها به اسیدهای چرب به فرآیند جوانه زنی بذر کمک می‌کنند. این اسیدهای چرب به نوبه خود به قندهای ساده تبدیل می‌شوند که تغذیه کافی را برای جنین گیاه در حال تولد فراهم می‌کنند.

۴.فیتاز

آنزیم‌های‌فیتاز اسید فیتیک را به فسفر قابل استفاده غیر آلی هیدرولیز می‌کنند. همچنین روی، آهن و سایر مواد مغذی مفید برای زندگی گیاهان مانند میو-اینوزیتول، میو-اینوزیتول‌ فسفات  ومونوفسفات معدنی را آزاد می‌کند.

۵. اوره آز

اوره آز یک آنزیم بسیار مهم برای تغذیه گیاه در نظر گرفته می‌شود. اوره را به دی اکسید کربن و آمونیاک که هر دو برای تغذیه گیاه ضروری هستند، هیدرولیز می‌کند.

۶.سلولاز

آنزیم سلولاز، سلولز موجود را به شکل بقایای گیاهی به اشکال ساده‌تر و قندی که به آسانی توسط خاک جذب می‌شود، هیدرولیز می‌کند. سلولز به وفور در خاک یافت می‌شود و تجزیه آن مواد مغذی بسیار مورد نیاز خاک را فراهم می‌کند.

۷.کیتینازها

کیتینازها روش دیگری برای کار به عنوان آنزیم برای رشد گیاه و تقویت رشد گیاه دارند. این آنزیم‌ها روی گونه های قارچی که برای سلامت گیاهان مضر هستند، کار می‌کنند. این آنزیم‌ها قارچ را از بین می‌برند و با شکستن دیواره سلولی قارچ ساخته شده از کیتین از گیاه میزبان در برابر حمله محافظت می‌کنند.

نتیجه

آنزیم های خاک و میکروارگانیسم های منتخب نقش کلیدی در رشد گیاه دارند. آنها خاک را غنی از مواد مغذی می‌کنند، زمان کمپوست کردن را کاهش می‌دهند، ایمنی گیاه را در برابر قارچ افزایش داده و استفاده از کودهای شیمیایی را کاهش می‌دهند. آنها به طور فزاینده‌ای در کشاورزی ارگانیک استفاده می‌شوند. آنها به افزایش بازده محصول کمک کرده و گزینه‌های غذایی ارگانیک سالم را برای بشریت فراهم می‌کنند.

همیار دشت آبرون 02188616460