خرما کود می‌خواهد؟

خرما کود می خواهد؟ مصاحبه با جناب مهندس پورکهواز، کارشناس کشاورزی خرما عمدتا در مناطق جنوبی کشور کشت می‌شود که به دلیل کاهش رطوبت در قسمت سطحی و نیز آهکی بودن خاک، با ... ادامه مطلب