روش تقویتی عالی برای ریشه کاهو

روش تقویتی عالی برای ریشه کاهو   از محصولات کیمتیک جهت افزایش بهروری در کاهو فوق‌العاد است. مرحله اول از محصولات بنام ریژو برای تکامل ریشه استفاده می‌شود و در مرحله دوم از ... ادامه مطلب