کلات آهن نوتریکول پرمیوم

Nutrikel Premium کود محلول و گرانوله با کمپلکس کننده EDDHA در تمام شرایط کلروز ناشی از کمبود آهن قابل استفاده بوده و به خاطر نوع عامل کمپلکس کننده در شرایط خاک های آهکی و قلیایی بسیار کارآمد است و توسط گیاه به طور کامل جذب می‌گردد.

 ۴/۸% :Ortho-Ortho       ۷-۹  :pH     ۶% :آهن ( Fe-EDDHA

 

        
  • در دامنه pH ، ۴ تا ۱۲ در خاک پایدار مانده و توسط گیاه قابل جذب می باشد.
  • حداکثر راندمان جذب آهن و جذب صد در صدی در هر شرایط خاکی
  • اصلاح و پیشگیری از کمبود آهن

 

محصولات

میزان مصرف

زمان مصرف

باغی

کود آبیاری:۱/۵-۲  کیلوگرم در هکتار
۳۰-۱۰۰گرم به ازای هر درخت

در شرایط نیاز و کمبود

زراعی

کود آبیاری: ۲/۵-۳کیلوگرم در هکتار

در شرایط نیاز و کمبود

هیدروپونیک

۳۰۰ گرم در هکتار
(۲۵۰ -۳۰۰ گرم در هزار لیتر آب)

در شرایط نیاز و کمبود

  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش و تست سازگاری انجام شود.

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:
۰۲۱-۸۸۰۳۱۵۲۹
همیار دشت آبرون