کلات آهن نوتریکل

Nutrikel کود محلول و گرانوله با کمپلکس کننده EDDHA در تمام شرایط کلروز ناشی از کمبود آهن قابل استفاده بوده و به خاطر نوع عامل کمپلکس کننده در شرایط خاک های آهکی و قلیایی بسیار کارآمد است و توسط گیاه به طور کامل جذب می‌گردد.

 ۳ :Ortho-Ortho      ۷-۹  :pH       ۶% :آهن ( Fe-EDTA

 

        
  • در دامنه pH ، ۴ تا ۱۲ در خاک پایدار مانده و توسط گیاه قابل جذب می باشد.
  • حداکثر راندمان جذب آهن و جذب صد در صدی در هر شرایط خاکی
  • اصلاح و پیشگیری از کمبود آهن

 

 

محصولات

میزان مصرف زمان مصرف
باغی کود آبیاری:۲-۴  کیلوگرم در هکتار
۳۰-۱۰۰ گرم به ازای هر درخت
در شرایط نیاز و کمبود
زراعی کود آبیاری: ۳-۵ کیلوگرم در هکتار در شرایط نیاز و کمبود
هیدروپونیک ۵۰۰ گرم در هکتار
(۴۵۰ -۵۰۰ گرم در هزار لیتر آب)
در شرایط نیاز و کمبود

 

  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش و تست سازگاری انجام شود.

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:
۰۲۱-۸۸۰۳۱۵۲۹
همیار دشت آبرون