میکروپلاس لبین

Labin Microplus ترکیبی از عناصر کم مصرف مورد نیاز برای گیاه می باشد که این عناصر را به فرم قابل جذب در دسترس گیاه قرار می دهد و قابلیت مصرف به صورت آبیاری و محلول پاشی را دارا است. در این ترکیب تعادل عناصر کم مصرف برای گیاهانی مانند سبزیجات، گیاهان زینتی و درختان میوه در نظر گرفته شده است.

 ۴% :منگنز (Mn    ۰/۷% :روی (Zn)
 ۵/۲۵% :آهن ( Fe)    ۰/۲% :مولیبدن (Mo)
  ۱۰‌:pH             ۰/۷% :بور(B)
۰/۳% :مس(Cu)
  • تامین طیف وسیعی از عناصر کم
  • مصرف قابلیت جذب در دامنه pH اسیدی تا قلیایی 

 

محصولات

میزان مصرف

زمان مصرف

سبزیجات و صیفی جات

آبیاری:۲/۵-۳/۵  کیلوگرم در هکتار
محلولپاشی: ۱/۵ – ۳ گرم در لیتر

در زمان مشاهده علائم

 کمبود و نیاز گیاه

درختان میوه و مرکبات

آبیاری:۲/۵-۳/۵  کیلوگرم در هکتار
محلولپاشی: ۱/۵ – ۳ گرم در لیتر

در زمان مشاهده علائم

 کمبود و نیاز گیاه

گل ها و گیاهان زینتی آبیاری:۲/۵-۳/۵  کیلوگرم در هکتار
محلولپاشی: ۱/۵ – ۳ گرم در لیتر

در زمان مشاهده علائم

 کمبود و نیاز گیاه

  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش شود.
  • قابلیت اختلاط با اکثر کودهای کشاورزی را دارا می باشد.

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:
۰۲۱-۸۸۰۳۱۵۲۹
همیار دشت آبرون