بورکو

بورکو Borko منبع مناسبی از روی و منگنر می باشد که ضمن اصلاح کمبود، باعث ایجاد تعادل بین روی و منگنر در گیاه و در نتیجه راندمان بهتر در گیاهان خواهد شد. این محصول به صورت محلول پاشی و آبیاری قابل استفاده، در دامنه pH 4 تا 10 و شرایط سخت اقلیمی و محیطی پایدار بوده و به راحتی قابل استفاده و جذب توسط گیاهان می باشد.

دسته بندی ها

 

(B) بور: ۴%     دانسیته: ۱/۳۵-۱/۳۹  

 عامل کمپلکس کننده: اتانول آمین

  • بهبود گرده افشانی، تحریک کننده گلدهی و تولید میوه، مغز و دانه
  • بهبود نگهداری و کیفیت میوه و جلوگیری از ریزش میوه
  • جلوگیری از بیماری های ژنتیکی گیاهان که بر اثر کمبود ریز مغذی ها ایجاد می شوند.
  • قابل استفاده در pH 7 تا ۹

 

محصولات میزان مصرف زمان مصرف
سبزیجات و صیفی جات محلول پاشی:۱/۵ تا ۲ سی سی در لیتر

آبیاری:۲ تا۳ لیتر در هکتار

در شرایط نیاز و کمبود
درختان میوه و مرکبات محلول پاشی:۱/۵ تا ۲ سی سی در لیتر

آبیاری:۲ تا۳ لیتر در هکتار

در شرایط نیاز و کمبود
گل ها و گیاهان زینتی محلول پاشی:۱/۵ تا ۲ سی سی در لیتر

آبیاری:۲ تا۳ لیتر در هکتار

در شرایط نیاز و کمبود
سیب زمینی محلول پاشی:۱/۵ تا ۲ سی سی در لیتر

آبیاری:۲ تا۳ لیتر در هکتار

در شرایط نیاز و کمبود

 

  • از اختلاط این محصول با سولفات روی و سولفات منیزیم خودداری فرمایید..
  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش شود.
  • بعد از استفاده چندین بار ظرف سمپاش با آب شستشو شود.

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:
۰۲۱-۸۸۰۳۱۵۲۹
همیار دشت آبرون