کاتون(کودمایع پتاسیم)

Katon یک ترکیب با پتاسیـم بالا و محلـول و به صورت کلاته شده است که برای تامین پتاسیم در گیاهان در شرایط کمبود و نیز در شرایطی مانند مرحله نهایی رسیدن میوه که گیاه به این عنصر به مقدار بالا نیاز دارد فرموله شده است. به دلیل کلاته بودن پتاسیم موجود در این کود و همچنین حلالیت بالای آن و میزان پتاسیم بالای این ترکیب شرایطی فراهم شده که در حداقل زمان ممکن، حداکثر جذب توسط ریشه و برگ صورت پذیرفته و به سرعت کمبود در گیاه برطرف می‌گردد. این محصول در شرایط استرس گیاه (سرما، گرما، خشکی و شوری) که جذب پتاسیم در گیاهـان دچار اختـلال می‌شود توصیه می‌‌گردد.

(K2O) محلول در آب: %۲۶            دانسیته:  ۱/۳۸-۱/۴۲      عامل کلاته کننده: EDTA

 

 

  • افزایش کیفیت میوه با بهبود :
  • الف: رنگ گیری (تشکیل آنتو سیانین و کاروتن در میوه).
  • ب : کیفیت پوست میوه (بهبود دیواره سلولی).
  • ج: تجمع قند (افزایش ساخت نشاسته).
  • با مصرف این محصول بهبود رنگ، اندازه، طعم، فرم میوه و افزایش خاصیت انبارداری تضمین میشود.
  • مقاوم کردن گیاه در شرایط استرس و در مقابله با بیماری ها
  • افزایش سرعت رسیدگی میوه.

محصولات

میزان مصرف زمان مصرف
سبزیجات و صیفی جات محلولپاشی:۲ -۳ سی سی در لیتر آبیاری:۴ تا ۶ لیتر در هکتار پس از شروع گلدهی و در طول رشد میوه
درختان میوه و مرکبات محلولپاشی:۲ -۳ سی سی در لیتر  آبیاری:۴ تا ۶ لیتر در هکتار در طول رشد میوه
گل ها و گیاهان زینتی محلولپاشی:۲ -۳ سی سی در لیتر  آبیاری:۴ تا ۶ لیتر در هکتار پس از جوانه زنی
سیب زمینی محلولپاشی:۲ -۳ سی سی در لیتر  آبیاری:۴ تا ۶ لیتر در هکتار مرحله اول پس از شروع گلدهی و تکرار تا مرحله برداشت
  • اختلاط با ترکیبات که واکنش اسیدی سنگین دارند با احتیاط انجام شود.
  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش شود.
  • بعد از استفاده چندین بار ظرف سمپاش با آب شستشو شود.

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:
۰۲۱-۸۸۰۳۱۵۲۹
همیار دشت آبرون