نوتریفوس

 Nutriphos کود مایع با محتوای بالای کمپلکس فسفر و اسید فولویک می باشد که علاوه بر مغذی بودن، با پایین آوردن اسیدیته محیط ریشه، عناصر و ترکیبات بلوکه شده و غیر قابل دسترس خاک را در اختیار گیاه قرار میدهد. این محصول همچنین شامل ویتامین های فعال است که به گردش شیره گیاهی در شرایط سرد کمک میکند و یک محصول ارگانیک به شمار می آید.

(Nنیتروژن کل: %۹/۴۵             (P2O5) فسفر :  ۲۸/۳۵%              ویتامین: %۰/۶۷ 

 اسیدفولویک: %۲۱/۶۰           (OM) مواد آلی:%۲۱/۶۰                      pH: ۰-۱

        
  • حاوی سطوح بالای فسفر فعال ، جذب بالا و سریع فسفر
  • محرک رشد سریع ریشه و افزایش رشد رویشی
  • افزایش تعداد گل در گیاه
  • افزایش کیفیت دانه و میوه
  • افزایش قدرت و انرژی گیاه و رشد رویشی

 

محصولات

میزان مصرف

زمان مصرف

سبزیجات و صیفی جات

آبیاری: ۱۰ – ۲۰ لیتر در هکتار

هر هفته در زمان رشد زایشی
و درگیر با ویروس

درختان میوه و مرکبات آبیاری: ۱۰ – ۲۰ لیتر در هکتار هر هفته در زمان رشد زایشی
گل ها و گیاهان زینتی آبیاری: ۱۰ – ۲۰ لیتر در هکتار هر هفته در زمان رشد زایشی
  • از اختلاط محصول با ترکیبات حاوی کلسیم و حساس به اسیدیته پایین خودداری فرمایید.
  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش شود.
  • بعد از استفاده چندین بار ظرف سمپاش با آب شستشو شود.

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:
۰۲۱-۸۸۰۳۱۵۲۹
همیار دشت آبرون