فراکتون

Fructon یک بهبود دهنده سایز میوه می‌باشد، این محصول به صورت پودری بوده و محلول در آب است و با داشتن مولیبدن و بور همراه با اسیدآمینه و هورمون های طبیعی به صورت تخصصی جهت بهبود خصوصیات میوه، فرآوری گردیده است. استفاده از این محصول باعث افزایش سایز و رنگ میوه خواهد شد. فرمولاسیون ضد ترک خوردگی به کار برده شده در این ترکیب باعث می‌شود میوه در برابر ترک خوردگی حاصل از افزایش سایز مقاوم شود.

برچسبها
دسته بندی ها
آنالیز
(N) نیتروژن: %۱/۵ (K2O)پتاسیم : %۵   بور (B): ۱۳/۵%
(Mo) مولیبدن: %۰/۵ 
  • حاوی هورمون اکسپانسین جهت جلوگیری از ترک خوردن میوه
  • حاوی اسیدآمینه های خاص رشد
  • افزایش کیفیت و اندازه میوه
  • جلوگیری از ترک خوردن میوه با افزایش سایز
  • افزایش عملکرد محصول
  • افزایش خاصیت انبارداری

 

محصولات

میزان مصرف

زمان مصرف

سبزیجات و صیفی جات

کودآبیاری:۱/۵ تا ۲ کیلوگرم در هکتار
محلول پاشی:۰/۵ گرم در لیتر

در طول دوره گلدهی جهت بهبود فرایند تشکیل میوه

درختان میوه

کودآبیاری:۱/۵ تا ۲ کیلوگرم در هکتار
محلول پاشی:۰/۵ گرم در لیتر

قبل از شکوفه دهی جهت جلوگیری از باز شدن پیش از موعد گلها و ریزش میوه و در نهایت افزایش سایز میوه

گل ها و گیاهان زینتی

کودآبیاری:۱/۵ تا ۲ کیلوگرم در هکتار
محلول پاشی:۰/۵ گرم در لیتر

تحریک سیستم ریشه

انگور

کودآبیاری:۱/۵ تا ۲ کیلوگرم در هکتار
محلول پاشی:۰/۵ گرم در لیتر

قبل از شکوفه دهی جهت جلوگیری از باز شدن پیش از موعد گلها و ریزش میوه  و در نهایت افزایش سایز میوه

  • در دماهای بالا اثربخشی محصول پایین می آید.
  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش شود.
  • اختلاط با کودهایی که واکنش اسیدی سنگین دارند توصیه نمی شود.

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:
۰۲۱-۸۸۰۳۱۵۲۹
همیار دشت آبرون