ریژو

ریژو (Rhyzo) نسل جدید از یک محرک ریشه طبیعی است که باعث افزایش رشد سیستم ریشه و احیاء آن در تمامی شرایط مخصوصاً در هنگام کاشت، انتقال گیاه و آسیب به ریشه می‌گردد. ریژو از فرمولی جدید با آمینوگرام ها و القاگرهای زیستی خاص برخودار است که تمرکز آن بر رشد ریشه های ثانویه و جلوگیری از خراب شدن ریشه ها طی فرایند اکسیداسیون در خاک است. همچنین داشتن غلظت بالای فسفر، باعث قدرت بالای ریشه زایی این محصول می شود. پلی ساکاریدهای خاص موجود در این محصول باکتری های همیار و قارچ های مایکوریزی ریشه را بهبود بخشیده و از این لحاظ نیز ریشه زایی و پایداری گیاه در خاک را افزایش می‌دهد.

اسید آمینه های آزاد: %۹/۳   (N) نیتروژن: %۳/۹        (P2O5) فسفر: %۶
(OM) موادآلی : %۱۸/۸     اسید هیومیک: %۴/۹   
  • جایگزین مناسب برای محصولات ریشه زای هورمونی
  • توسعه مناسب سیستم ریشه به خصوص ریشه های ثانویه
  • افزایش جذب مواد مغذی و بهره وری و قدرت گیاه
  • افزایش مقاومت سیستم ریشه به آفات و بیماری ها
  • ارگانیک و سازگار با محیط زیست

 

محصولات

میزان مصرف

زمان مصرف

سبزیجات و صیفی جات

۵ – ۳  L/ha یکبار پس از انتقال نشا و یکبار ۷ تا ۱۰ روز بعد از انتقال

درختان میوه

 ۵ – ۳  L/ha

سه مرتبه به فاصله ۱۰ الی ۱۵ روز

گلها و گیاهان زینتی ۵ – ۳  L/ha

در ابتدای مرحله رویشی

  • با ترکیبات حاوی کلسیم مخلوط نشود.
  • قبل از اختلاط به صورت آزمایشی در سطحی کوچک امتحان شود.

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:
۰۲۱-۸۸۰۳۱۵۲۹
همیار دشت آبرون