بیوآلجاکس

Bioalgax از عصاره جلبک دریایی آسکوفیلوم نودوسوم ساخته شده است، این کود یک منبع فعال از هورمون های سایتوکنین، اکسین و جیبرلین می باشد که باعث تقویت بنیه گیاه و استقامت در شرایط استرس، بهبود جذب سهم عناصر ماکرو و میکرو و همچنین افزایش تاثیر آفت کش ها خواهد شد. این کود حاوی فولویک اسید بوده که جذب عناصر در گیاه را افزایش می‌دهد و به دو صورت کـود آبیـاری و محلول پاشـی مورد استفـاده می باشد. در صورت استفاده بر روی بستر قبل از کاشت، بازدهی رشد و جذب را به شدت افزایش داده و با اختلاط با آفت کش ها، مخصوصا آفت کش‌های حاوی گوگرد بازدهی سم را افزایش داده و در نتیجه میزان دز مصرف سموم را کاهش خواهد داد.

برچسبها
دسته بندی ها
(N) نیتروژن کل: %۲/۵          (K2O) پتاسیم : %۳                 عصاره جلبک: %۲۵

فولویک اسید: %۱۰/۵            مواد آلی: %۱۵                         pH: ۸-۱۰

  •  محرک رشد گیاه در شرایط استرس
  • افزایش تقسیم سلولی در گیاه
  • کاربرد ویژه در کنترل استرس محصولات زمستانه
  • افزایش اندازه و سایز میوه
  • قابل اختلاط با اکثر سموم و کاهش میزان سم مصرفی

 

محصولات

میزان مصرف

زمان مصرف

گیاهان  فضای  باز و

گیاهان در شرایط استرس

آبیاری قطره ای:۵ لیتر در هکتار

محلولپاشی:۲ تا ۳/۵ سی سی در لیتر

در طول دوره رشد و یا همراه با مصرف سموم

گیاهان گلخانه ای و

گیاهان در شرایط معمولی

آبیاری قطره ای:۵ لیتر در هکتار

محلولپاشی:۲ تا ۲/۵ سی سی در لیتر

در طول دوره رشد و یا همراه با مصرف سموم

  • با ترکیبات مسی و قلیایی سنگین و فوستیل آلومینیوم قابلیت اختلاط ندارد.
  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش شود.
  • بعد از استفاده چندین بار ظرف سمپاش با آب شستشو شود.

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:
۰۲۱-۸۸۰۳۱۵۲۹
همیار دشت آبرون