بمباردیر

 Bombardier نسل جدیدی از کودهای محرک رشد می باشد، این فرآورده با افزایش و کنترل محیط باکتریایی ریشه و همچنین با فراهم کردن مواد آلی، آنزیم ها، ویتامین های مفید، کوآنزیم ها و هورمون های رشد نظیر اکسین و آنتی اکسیدان ها باعث بهبود عملکرد و کیفیت محصولات از جهت میزان قند و اندازه میوه و رنگ می‎ شود. بمباردیر با در برداشتن این مواد، با توسعه سبزینگی، گیاهان را در شرایط نامطلوب و استرس سریعاً به حالت متعادل باز می‎گرداند. این محصول عملکردی دوگانه داشته و علاوه بر تاثیرات مثبت و محرک در رشد گیـاه، با داشتن مقدار زیادی مواد آلی ساختار خاک را نیز اصلاح می نماید. بمباردیر در کشت ارگانیک قابل استفاده می باشد.

 اسید آمینه‌های آزاد: %۱۵/۴           (N) نیتروژن کل: %۸/۸۳  
(P2O5) فسفر: %۰/۵۵              اسید فولویک: %۲۴/۷۲   

(OM) موادآلی: ۵۹/۴۳%              پلی‌ ساکاریدها: %۶/۲    

۶-۷/۵% :pH
 
  • محرک رشد گیاه
  • مقاوم کردن گیاه در برابر استرس و تنش های محیطی
  • بهبود سایز و کیفیت میوه
  • مجموعه ای عالی از تمام عناصر و فاکتورهای مورد نیاز گیاه
  • بهبود تخلخل و ساختمان خاک

 

محصولات

میزان مصرف

زمان مصرف

سبزیجات و صیفی جات

کودآبیاری: ۵-۱۰ لیتر در هکتار
محلول پاشی: ۲-۳ سی سی در لیتر
۴ تا ۶ بار از آغاز رسیدن محصول  

درختان میوه

کودآبیاری: ۵-۱۰ لیتر در هکتار
محلول پاشی: ۲-۳ سی سی در لیتر

دو مرتبه در آغاز گلدهی و
۲مرتبه در مرحله رسیدن میوه

گل ها و گیاهان زینتی

کودآبیاری: ۵-۱۰ لیتر در هکتار
محلول پاشی: ۲-۳ سی سی در لیتر

در آغاز رشد زایشی

در زمان تنش و استرس

۲۰ لیتر در هکتار

هر ۷ تا ۱۵ روز تا برطرف شدن تنش
  • با موادی که حاوی گوگرد و مس هستن و اسیدیته قلیایی دارند ترکیب نشود.
  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش شود.

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:
۰۲۱-۸۸۰۳۱۵۲۹
همیار دشت آبرون