لبین ۲۰-۲۰-۲۰ NPK

Labin NPK 20-20-20 کود کامل همراه با گوگرد و عنصر ریز مغذی است که به صورت کاملاَ محلول در آب می‌باشد و قابلیت جذب بالایی برای انواع گیاهان دارد. این ترکیب کودی فاقد عناصر کلر و سدیم می‌باشد و مناسب مصرف در خاک های شور و اقلیم ایران است. عناصر ریز مغذی موجود در ترکیب برای جذب سریع تر و جلوگیری از بلوکه شدن عناصر در خاک، به فرم کلات شده با EDTA می‌باشند. به منظور افزایش جذب عناصر، این ترکیب با pH اسیدی فرآوری شده است. کود لبین 20-20-20 امکان استفاده به دو صورت محلول پاشی و آبیاری را دارا بوده و قابلیت استفاده در تمامی مراحل رشد را دارد.

(N) نیتروژن: %۲۰            (P)  فسفر: %۲۰    (K) پتاسیم: %۲۰ 
(S) گوگرد: %۲                (B) بور: %۰/۰۲        (Cu) مس: %۰/۰۰۵  
۰/۰۲% :آهن(Fe)       ۰/۰۱% :منگنز (Mn)       ۰/۰۱% :روی (Zn)
(B) ویتامین: ۴ppm      فیتوهورمون (ANA):۴/۵-۵ :pH     ۰/۰۴ppm

 

  • حلالیت بالا و یکنواختی فرمول در تمام کود به دلیل روش تولید در ستون خلأ
  • قابلیت جذب سریع
  • دارای خاصیت عدم کلوخه شوندگی
  • قابلیت جذب در دامنه وسیع pH از ۳ تا ۹

 

محصولات

میزان مصرف

زمان مصرف

زراعی

آبیاری: ۷-۱۰ کیلوگرم در هکتار

محلولپاشی:۲-۳ گرم در لیتر

در کل دوره رشد

گلخانه

آبیاری:۱۰-۱۲  کیلوگرم در هکتار

محلولپاشی:۱-۲ گرم در لیتر

در کل دوره رشد

باغی آبیاری:۱۰-۱۲ کیلوگرم در هکتار

محلولپاشی: ۱-۲ گرم در لیتر

در کل دوره رشد

  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش شود.

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:
۰۲۱-۸۸۰۳۱۵۲۹
همیار دشت آبرون