لبین ۱۰-۴۰-۱۰ NPK

10-40-10 Labin NPK کود کامل همراه با گوگرد و عناصر ریز مغذی است که به صورت کاملاَ محلول در آب می باشد و قابلیت جذب بالایی برای انواع گیاهان دارد. این ترکیب کودی فاقد عناصر کلر و سدیم می باشد و مناسب مصرف در خاک های شور و اقلیم ایران است. عناصر ریز مغذی موجود در ترکیب برای جذب سریع تر و جلوگیری از بلوکه شدن عناصر در خاک، به فرم کلات شده با EDTA می باشند. به منظور افزایش جذب عناصر، این ترکیب با pH اسیدی تهیه شده است. لبین 10-40-10 امکان استفاده به دو صورت محلول پاشی و آبیاری را دارا بوده و قابلیت استفاده در تمامی مراحل رشد به خصوص در ابتدای رشد برای افزایش ریشه زایی گیاه را دارد.

(N) نیتروژن: %۱۰            (P)  فسفر: %۴۰    (Kپتاسیم: %۱۰ 
(S) گوگرد: %۶                (Bبور: %۰/۰۲        (Cu) مس: %۰/۰۰۵  
۰/۰۲% :آهن (Fe)       ۰/۰۱% :منگنز (Mn)       ۰/۰۱% :روی (Zn)
(Bویتامین: ۴ppm      فیتوهورمون (ANA): ۴/۵-۵ :pH     ۰/۰۴ppm
  • حلالیت بالا و یکنواختی فرمول در تمام کود به دلیل روش تولید در ستون خلأ
  • قابلیت جذب سریع
  • دارای خاصیت عدم کلوخه شوندگی
  • قابلیت جذب در دامنه وسیع pH از ۳ تا ۹

 

محصولات

میزان مصرف

زمان مصرف

زراعی

آبیاری: ۷-۱۰ کیلوگرم در هکتار

محلولپاشی: ۲-۳ گرم در لیتر

در زمان رشد زایشی و با نظر کارشناس
گلخانه

آبیاری: ۱۰-۱۲ کیلوگرم در هکتار

محلولپاشی: ۱-۲ گرم در لیتر

در زمان رشد زایشی و با نظر کارشناس

باغی آبیاری: ۱۰-۱۲ کیلوگرم در هکتار

محلولپاشی: ۱-۲ گرم در لیتر

در زمان رشد زایشی و با نظر کارشناس
  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش شود.

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:
۰۲۱-۸۸۰۳۱۵۲۹
همیار دشت آبرون