سوپرهیومیکو

 Super Humico شامل هیومیک و فولویک استخراج شده از منبع لئوناردیت می‌باشد که به عنوان یک محرک قدرتمند باعث افزایش رشد گیاه خواهد شد، سوپر هیومیکو باعث بهبود ساختار خاک شده و به آزادسازی عناصر بلوکه شده و کلاته کردن آن ها کمک می‌کند و به همین ترتیب باعث جذب بهتر عناصر خواهد شد.

هیومیک اسید: %۷۰    فولویک اسید: %۱۵ ۱۲% :k2o
۱۱-۹ :ph

 

 

  • بهبود ساختمان و افزایش حاصلخیزی خاک
  • افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک
  • افزایش جوانه زنی و رشد گیاه

 

محصولات میزان مصرف زمان مصرف
سبزیجات و صیفی جات  آبیاری: ۲-۴ کیلوگرم در هکتار در کل دوره رشد قابل استفاده می باشد.
درختان میوه و مرکبات  آبیاری: ۴-۵ کیلوگرم در هکتار در کل دوره رشد قابل استفاده می باشد.
گل ها و گیاهان زینتی آبیاری:۲/۵-۳/۵ کیلوگرم در هکتار .در کل دوره رشد قابل استفاده می باشد

 

  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش شود.
  • با نیترات کلسیم و کودهای حاوی کلسیم مخلوط نشود.

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:
۰۲۱-۸۸۰۳۱۵۲۹
همیار دشت آبرون