باسشن کلات آهن

Bastion کود محلول و گرانوله با کمپلکس کننده EDDHA در تمام شرایط کلروز ناشی از کمبود آهن قابل استفاده بوده و به خاطر نوع عامل کمپلکس کننده در شرایط خاک‌های آهکی و قلیایی بسیار کارآمد است. باسشن توسط گیاه به طور کامل جذب می‌گردد. این کود در قالب میکروگرانول ارائه شده و دارای حلالیت کامل در آب و بدون ایجاد رسوب است. لذا در سیستم های آبیاری به راحتی قابل استفاده می‌باشد.

Ortho-Ortho: 4/8%     pH:  8-7       آهن ( Fe-EDTA 6%
  شکل محصول به صورت گرانول ریز با رنگ قهوه ای تیره
  • در دامنه pH ، 3 تا 11 در خاک پایدار مانده و توسط گیاه قابل جذب می باشد.
  • حلالیت بالا و صد در صدی در آب ( حلالیت 300 گرم در لیتر)
  • حداکثر راندمان جذب آهن و جذب صد در صدی در هر شرایط خاکی
  • اصلاح و پیشگیری از کمبود آهن

 

محصولات

میزان مصرف

زمان مصرف

سبزیجات و صیفی جات

کود آبیاری: 2-4 کیلوگرم در هکتار

در شرایط نیاز و کمبود

درختان میوه

کود آبیاری: 30-100 گرم به ازای هر درخت

در شرایط نیاز و کمبود

گل ها و گیاهان زینتی

کود آبیاری: 3-15 گرم به ازای هر گیاه

در شرایط نیاز و کمبود

غلات

کود آبیاری: 5/1 تا 5/2 کیلوگرم در هکتار

در شرایط نیاز و کمبود

زیتون و انگور

کود آبیاری: 3-15 گرم به ازای هر گیاه

در شرایط نیاز و کمبود

شرایط هیدروپونیک

300 گرم در هکتار
(200-350 گرم در هزار لیتر آب)

در شرایط نیاز و کمبود

  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش و تست سازگاری انجام شود.

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:
021-88031529
همیار دشت آبرون