لبیکو مگ

لبیکو مگ Labico Mag یک ترکیب ویژه حاوی منیزیم با پایه آلی و ارگانیک است که می‌تواند کمبود این عنصر را برطرف نماید. همچنین این ترکیب نقش بسزایی در متابولیسم نیتروژن و پروتئین های ایفا می‌کند. لبیکومگ می‌تواند از بروز علائم کلروز ظاهری برگ جلوگیری نموده و در صورت بروز، آن را برطرف نماید. لبیکومگ با داشتن منیزیم محلول و کمپلکس شده با دو فرآیند مختلف نیازهای گیاه به این عنصر مهم را پوشش داده و با داشتن سولفید در فرمولاسیون خود در جهت کاهش اسیدیته و افزایش جذب بسیار کارآمد بوده و منیزیم در دامنه جذب بالاتری جذب گیاه می‌شود. 

7% منیزیم محلول در آب (MgO)           3/5%  منیزیم کمپلکس شده با گلوکونیک اسید      
So3: 14%    pH:  دانسیته : 1/25    6/5-5/5
  • قابلیت جذب بالا
  • برطرف کننده کمبود عنصر منیزیم
  • قابلیت جذب در دامنه اسیدیته 4 تا 8

 

محصولات

میزان مصرف

زمان مصرف

سبزیجات و صیفی جات

آبیاری: 8-10 لیتر در هکتار
محلولپاشی: 1/5 -2/5 سی سی در لیتر
در زمان مشاهده علائم کمبودو کلروز برگی

درختان میوه و مرکبات

آبیاری: 8-10 لیتر در هکتار
محلولپاشی: 1/5 -2/5 سی سی در لیتر
در زمان مشاهده علائم کمبودو کلروز برگی
گل ها و گیاهان زینتی آبیاری: 8-10 لیتر در هکتار
محلولپاشی: 1/5 -2/5 سی سی در لیتر
هیدروپونیک: 0/2-0/5 سی سی در صد لیتر
در زمان مشاهده علائم کمبودو کلروز برگی

 

  • اختلاط این محصول با روغن ها توصیه نمی شود.
  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش شود.
  • استفاده در دماهای بالا و افزایش تابش نور خورشید توصیه نمی شود.