لبیفول پتاسیکو

Labifol Potasico 50v کود حاوی مقدار بالای پتاسیم محلول در آب می‌باشد که به صورت کامل برای گیاه قابل جذب است. این ترکیب قابل استفاده در دوره های مختلف رشد به خصوص در مرحله زایشی رشد و بلوغ میوه می‌باشد، این کود حاوی اسیدهای آمینه بوده که باعث بهبود فعالیت و کارآمدی پتاسیم می‌گردد و سبب افزایش سایز، طعم و رنگ میوه می‌شود.

3%    نیتروژن(N)      0/03%  مس(Cu)        33% پتاسیم (K2O)     1/5% : دانسیته 

 

عامل کمپلکس کننده: اسیدهای آمینه

  • رفع سریع کمبود پتاسیم
  • بهبود طعم، رنگ و سایز میوه
  • افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی
  • افزایش سرعت رسیدگی میوه

 

محصولات

میزان مصرف

زمان مصرف

سبزیجات و صیفی جات   آبیاری: 7-10  لیتر در هکتار

محلولپاشی:2-3  سی سی در لیتر

در زمان مشاهده علائم کمبود و نیاز گیاه
درختان میوه و مرکبات آبیاری: 7-15  لیتر در هکتار

محلولپاشی: 2-3 سی سی در لیتر

در زمان مشاهده علائم کمبود و نیاز گیاه
گل ها و گیاهان زینتی آبیاری: 5-7  لیتر در هکتار

محلولپاشی: 2-3 سی سی در لیتر

در زمان مشاهده علائم کمبود و نیاز گیاه
زراعت ها

(سیب زمینی و گندم و…)

آبیاری:10-20  لیتر در هکتار

محلولپاشی: 2-3 سی سی در لیتر

در زمان مشاهده علائم کمبود و نیاز گیاه
  • با ترکیبات قلیایی و روغن ها ترکیب نشود.
  • در مصرف در دماهای بسیار بالا دقت شود.
  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش شود.

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:
021-88031529
همیار دشت آبرون