لبین ۳۵-۰۵-۱۵ NPK

 Labin NPK 15-05-35 کود کامل همراه با گوگرد و عنصر ریز مغذی است که به صورت کاملاَ محلول در آب می باشد و قابلیت جذب بالایی برای انواع گیاهان دارد.این ترکیب کودی فاقد عناصر کلر و سدیم بوده و مناسب مصرف در خاک های شور و اقلیم ایران می باشد. عناصر ریز مغذی موجود در ترکیب برای جذب سریع تر و جلوگیری از بلوکه شدن عناصر در خاک، به فرم کلات شده با EDTA می باشند. به منظور افزایش جذب عناصر، این ترکیب با pH اسیدی تهیه شده است.لبین 35-05-15 امکان استفاده به دو صورت محلول پاشی و آبیاری را دارا بوده و قابلیت استفاده در تمامی مراحل رشد به خصوص در مرحله رشد زایشی را دارد.

۱۵%    نیتروژن (N)            ۵% فسفر(P)       %۳۵ پتاسیم(K)
۸%    گوگرد(S)            ۰/۰۲%  بور(B)       ۰/۰۰۵% مس(Cu) 
۰/۰۲%  آهن(Fe)            ۰/۰۱%  منگنز(Mn)       ۰/۰۱% روی(Zn)
۴ppm% ویتامین(B)      ۰/۰۴ppm  فیتوهورمون (ANA  pH:۴/۵-۵

 

  • حلالیت بالا و یکنواختی فرمول در تمام کود به دلیل روش تولید در ستون خلاء
  • قابلیت جذب سریع
  • دارای خاصیت عدم کلوخه شوندگی
  • قابلیت جذب در دامنه وسیع pH از ۳ تا ۹

محصولات

میزان مصرف زمان مصرف

زراعی

آبیاری: ۷-۱۰ کیلوگرم در هکتار
محلولپاشی: ۲-۳ گرم در لیتر
در کل دوره رشد با نظر کارشناس

گلخانه

آبیاری: ۱۰-۱۲ کیلوگرم در هکتار
محلولپاشی: ۱-۲ گرم در لیتر
در کل دوره رشد با نظر کارشناس
 باغی آبیاری: ۱۰-۱۲ کیلوگرم در هکتار
محلولپاشی: ۱-۲ گرم در لیتر
در کل دوره رشد با نظر کارشناس
  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش شود.

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:
۰۲۱-۸۸۰۳۱۵۲۹
همیار دشت آبرون