سولفات پتاسیم

تاپ یوزینگ تامین کننده پتاسیم و گوگرد می باشد که به صورت کاملاً حلال در آب است و فاقد هرگونه ناخالصی می باشد. این ترکیب باعث افزایش کیفیت و کمیت محصول و همچنین افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی و آفات و بیماری ها می گردد. استفاده از این محصول در شرایط خاک های قلیایی و شور توصیه می شود.

وضعیتدر انبار موجود نمی باشد
دسته بندی ها
آنالیز
۱۸/۳%    سولفات (SO3)                  ۵۱% پتاسیم(K)

 

  • حلالیت بالا
  • امکان جذب سریع
  • بدون ناخالصی
  • مناسب برای مرحله رشد زایشی گیاه

 

محصولات

میزان مصرف

زمان مصرف

زراعی

آبیاری: ۱۰-۱۲ کیلوگرم در هکتار

محلولپاشی: ۲-۳ گرم بر لیتر

قبل از شخم با سایر

کودها مصرف شود.

گلخانه

آبیاری: ۱۰-۱۵ کیلوگرم در هکتار

محلولپاشی: ۳-۵ گرم بر لیتر

در طول دوره کشت با نظر

کارشناس مصرف شود.

باغی آبیاری: ۱۵-۲۰ کیلوگرم در هکتار

محلول پاشی: ۳-۵ گرم بر لیتر

در زمستان در نیمه خارجی سایه انداز درخت تا

عمق ریشه های فعال، با خاک مخلوط شود.

 

  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش شود.

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:
۰۲۱-۸۸۰۳۱۵۲۹
همیار دشت آبرون