ریتاردو

Retardo یک کود ارگانیک است که بر پایه هیومیک اسید استخراج شده از لیگنیت فرآوری گردیده است. این ترکیب در ایجاد تعادل تغذیه ای در جذب عناصر توسط گیاه نقش مستقیم دارد و عناصر را به صورت تدریجی در اختیار گیاه قرار می‌دهد. لبین ریتاردو با داشتن ترکیبات منحصر به فرد به عنوان یک محصول ارگانیک نقش ویژه ای در افزایش حاصلخیزی و باروری خاک ایفا می کند و فاقد اثرات نامطلوب بر گیاه و خاک می‌‌باشد.

5%         نیتروژن (N) 9%  پتاسیم (K) 15% گوگرد (SO2)
30%    منیزیم(MgO) 7%      فسفر (P) 2%   آهن(Fe)
8%         کربن آلی 3% ماده آلی (OM) 1%   اسید هیومیک
40% لیگنیت (Lignit)

 

 

  • دسترسی تدریجی عناصر به گیاه و ایجاد تعادل تغدیه ای در خاک
  • افزایش قدرت جذب و نگهداشت آب در خاک و بهبود ساختار خاک
  • افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش‌های محیطی و آفات و بیماری‌ها 

 

محصولات میزان مصرف زمان مصرف
درختان میوه 600-800 کیلوگرم در هکتار چالکود قبل از کشت
انگور 600-500 کیلوگرم در هکتار چالکود قبل از کشت
مرکبات کیوی زیتون 1000-800 کیلوگرم در هکتار چالکود قبل از کشت
فندوق، بادام 600-450 کیلوگرم در هکتار چالکود قبل از کشت
گیاهان آجیلی 800-600 کیلوگرم در هکتار چالکود قبل از کشت
توت فرنگی-گیاهان باغی 700-600 کیلوگرم در هکتار چالکود قبل از کشت
قلمه 600-400 کیلوگرم در هکتار به صورت خاکی
گلکاری و چمن 1000-800 کیلوگرم در هکتار به صورت خاکی
آماده سازی بستر 5 کیلوگرم در متر مربع به صورت خاکی همراه با شخم
چمن، پارک، فضای سبز 800-600 کیلوگرم در هکتار به صورت خاکی

 

  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش شود.

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:
021-88031529
همیار دشت آبرون