باتالون

باتالون یک محرک زیستی آلی مایع  برای خاک است که به سرعت  خصوصیات فیزیکوشیمایی و بیولوژیکی خاک‌های ضعیف را در لحظات نیاز غذایی بالا و تحریک ریشه بهبود می‌بخشد. این محصول  به دلیل فرمولاسیون خود، فرآیندهای متابولیک و آنزیمی را فعال می‌کند و خاک های ضعیف را به خاک‌های فعال میکروبی بالا تبدیل می‌کند، بنابراین، افزایش فوری در عملکرد و کیفیت محصول به دست می‌آید و باعث بهبود زودرسی و همگنی اندازه محصول میگردد. مولکول‌های فعال زیستی موجود در باتالون از عصاره‌های تخمیری بدست می‌آیند که به فرآیند نیتریفیکاسیون، انحلال فسفر و کانی‌سازی پتاسیم در خاک کمک می‌کنند و از طرفی تجزیه مواد آلی را تسریع می‌کنند.

برچسبها
دسته بندی ها
۵%    نیتروژن (N)            ۵% نیتروژن آلی (N)       ۱۸/۳% کربن آلی 
۵/۵%  پتاسیم (K2O)            ۳۱/۵%  مواد آلی(OM)       ۳۷/۶% هیومیک اسید(Cu) 
۳۷/۶%  فولیک اسید(Fe)          

 

  • زودرس و همگن کردن محصول
  • افزایش فعالیت بیولوژیکی خاک
  • بهبود خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک
  • افزایش عملکرد و کیفیت محصول به صورت ارگانیک
باتالون
باتالون
  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش شود.

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:
۰۲۱-۸۸۰۳۱۵۲۹
همیار دشت آبرون