اسپارتان

Espartan یک محصول فرموله شده غنی از مواد آلی و حاوی اسید هیومیک و فولویک می باشد که از تخمیر چند مرحله ای چندین گیاه بدست می آید. اسپارتان باعث افزایش استقامت گیاه در شرایط نامطلوب می شود و میزان قابل توجهی از نیازهای تغذیه ای گیاه را تحت پوشش قرار می دهد. این محصول علاوه بر ترکیبات ذکر شده، منیزیم و کلسیم نیز داشته که در کنار اسیدآمینه ها، پروتئین و ویتامین هایی که دارد تاثیر مطلوبی بر رشد، گل افزایی و میوه دهی گیاه می گذارد. اسپارتان انرژی از دست رفته گیاه را در شرایط پراسترس مانند حمله آفت و بیماری ها، سرمازدگی و طوفان و تگرگ بازیابی می کند.

دسته: برچسب:
4/3%  نیتروژن (N) 3% پتاسیم (K) 0/7% کلسیم (CaO)
30% مواد آلی 3%  فسفر (P) 15/8% اسید هیومیک و فولویک
17/9% کربن ارگانیک

 

 

  • بهبود ساختمان خاک
  • افزایش میکروارگانیسم های مفید خاک
  • فاقد پاتوژن و دارای منبع گیاهی و کاملا ارگانیک
  • قابلیت جذب بالا توسط گیاهان
  • بهبود سیستم ریشه و افزایش تقسیم سلولی 

 

محصولات میزان مصرف زمان مصرف
سبزیجات و صیفی جات آبیاری سطحی: 15 تا 20 لیتر در هکتار آبیاری قطره ای: 10 تا 15 لیتر در هکتار 4 – 8 بار در طول دوره رشد
درختان میوه آبیاری سطحی: 15 تا 20 لیتر در هکتار آبیاری قطره ای: 10 تا 15 لیتر در هکتار از زمان نشا و پیوند تا آغاز فعالیت رویشی
گل ها و گیاهان زینتی آبیاری سطحی: 15 تا 20 لیتر در هکتار آبیاری قطره ای: 10 تا 15 لیتر در هکتار در تمام طول فصل

 

 

  • اختلاط با مواد حاوی سولفات توصیه نمی شود.
  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش شود.

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:
021-88031529
همیار دشت آبرون