آمیفورت مکس

Amifort Max یک محرک زیستی ارگانیک است که با ال آمینو اسیدهای حاصل از تخمیر و هیدرولیز باکتری‌ها، فرموله شده است. این محصول با درصد آمینو اسید بالا (70%) رشد گیاه، رشد ریشه، سایز میوه، رسیدن یکنواخت میوه را افزایش می‌دهد و همچنین میتوان از آن به عنوان سلاحی در برابر تنش‌های محیطی و فرسودگی خاک برای بازیابی فعالیت میکروبی ریشه استفاده کرد.

۱۴%    نیتروژن کل(N)       ۷۰%  اسید آمینه های آزاد        %۷ پتاسیم (K2O)      ۱۴% نیتروژن آلی (N)     
  • حاوی ۷۰ درصد اسیدآمینه آزاد مفید رشد گیاه
  • همگن سازی رسیدن میوه
  • بهبود سایز و کیفیت و زودرسی میوه
  • بهبود روند گرده افشانی و بارور سازی گیاه
  • بازیابی صد در صد رشد رویشی پس از دوره استرس

 

محصولات

میزان مصرف

زمان مصرف

سبزیجات و صیفی جات

کودآبیاری: ۳ کیلوگرم در هکتار
محلول پاشی: ۰/۵۰ گرم در لیتر

۴ تا ۸ بار از آغاز رسیدن محصول

درختان میوه

کودآبیاری: ۳ کیلوگرم در هکتار
محلول پاشی: ۰/۵۰ گرم در لیتر

قبل از گلدهی، شکل گیری میوه
در طول تکمیل میوه، هر ۵ روز یکبار

گل ها و گیاهان زینتی

کودآبیاری: ۳ کیلوگرم در هکتار
محلول پاشی: ۰/۷۵ گرم در لیتر

در آغاز رشد زایشی هر ۱۵ روز یکبار

  • با موادی که حاوی گوگرد و مس هستند و اسیدیته قلیایی دارند ترکیب نشود.
  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش شود.

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:
۰۲۱-۸۸۰۳۱۵۲۹
همیار دشت آبرون