کودهای‌ محرک رشد

کودهای‌ محرک رشد می‌باشد، این فرآورده با افزایش و کنترل محیط باکتریایی ریشه و همچنین با فراهم کردن مواد آلی، آنزیم ها، ویتامین‌های مفید، کوآنزیم‌ها و هورمون ‌های رشد نظیر اکسین و آنتی اکسیدان ها باعث بهبود عملکرد و کیفیت محصولات از جهت میزان قند و اندازه میوه و رنگ می‌شود.

نمایش دادن همه 9 نتیجه