روش کود دهی عمیق

کود دهی باعث بالا بردن استقامت در زمان خشکسالی می شود و دلایلی دیگر که در فیلم مشاهده خواهید کرد.