برنامه غذایی انگور

برنامه غذایی انگور

خاک مناسب درخت انگور چیست؟ این سوال بسیاری از باغداران است. درخت انگور گیاهی قدیمی است که مصریهای باستان پنج هزار سال قبل از میلاد آنرا می شناختند. زادگاه اصلی انگور ایران بوده ... ادامه مطلب