10 نکته در کشت گوجه فرنگی

 • گیاه گوجه فرنگی حداقل به 10 ساعت نور مستقیم آفتاب نیاز دارد.
 • فاصله مناسب بین 30 تا 40سانتیمتر برای گردش هوا بین بوته‌ها ضروری می‌باشد.
 • حداقل یکبار در هفته آبیاری کامل گیاه به طوری که خاک خیس گردد انجام شود، این کار در تابستان جزو لزومات کشت گوجه فرنگی می‌باشد. از اسپری کردن آب به گیاه خودداری شود وآبیاری از خاک صورت پذیرد.
 •  به جز دو شاخه اصلی که در پایه گیاه نگهداری می‌شود بقیه پا جوش و شاخه‌های تولید شده جهت بار دهی بهتر حذف گردد.
 •  وقتی گیاه گوجه به حدود 1 متری رسید برگه‌های پایینی گیاه تا 30سانتیمتر در سطح زمین حذف گردد.
 •  از قیم یا طناب برای نگهداری بوته استفاده شود و با طناب به صورت آزاد هر 20 سانتیمتر بوته به قیم متصل شود.
10نکته کشت گوجه فرنگی
کشت گوجه فرنگی
  • وقتی که گوجه‌ها شروع به رسیدگی کردند مقداری کمپوست دامی یا گیاهی به پای بوته اضافه شده و با خاک سطحی مخلوط شود.
 •  قطع کردن سرشاخه‌ها در گونه‌های مختلف گوجه فرنگی در اول تابستان باعث تحریک گلدهی و باردهی بیشتر بوته خواهد شد .
 • به صورت متناوب بوته گوجه فرنگی را از لحاظ آفات و بیماری مخصوصا کرم شاخدار گوجه فرنگی بررسی و در صورت وجود بیماری اقدامات لازم صورت پذیرد .
 •  میوه گوجه فرنگی را زمانی که به سایز و رنگ دلخواه رسید قبل از نرم شدن برداشت نمایید.
10 نکته درکشت گوجه فرنگی
همیار دشت آبرون 1-۰۲۱88616460