loading

کشت بهاره

با شروع فصل بهار چه اقداماتی باید کرد؟

کود دهی بهاره با شروع فصل بهار و کشت‌های بهاره و بیدار شدن درختان و باز شدن جوانه‌های درختان، کود بهاره را باید شروع کرد. در فصل رشد، ریشه درختان و گیاهان فعال شده و با افزایش درجه حرارت میزان نیاز گیاهان به رطوبت افزایش می‌یابد از این رو نیاز به آب آبیاری زیاد می‌شود. از اقدامات مهم نگهداری در فصل بهار که باید با شروع فصل رشد در گیاهان و درختان صورت گیرد استفاده از کودهای شیمیایی به همراه کود‌های محرک آلی است. با انجام این عملیات رشد گیاه و درخت را تضمین کرده و میزان عملکرد افزایش می‌یابد. در شروع فصل رشد باید از کود‌هایی استفاده شود که فاز رویشی و زایشی را به طور همزمان تحت تاثیر قرار دهد و از ابتدای کار استفاده چند مرحله از این کودها، گیاه را برای ثمردهی عالی آماده خواهد کرد. در این مقاله با کود بهاره و کود دهی بهاره آشنا خواهید شد.کشت بهاره

کشت بهاره

از آنجایی که گیاهان در ابتدای رشد خود به حجم زیادی برگ و ریشه نیاز دارند استفاده از منابع کودی ازته و فسفره ) انواع NPK لبین، نوتریفوس، ریژو( به همراه محرک های رشد مثل هیومیک اسید ) هیومات پتاسیم تاپ یوزینگ، سوپر هیومیکو لبین، اسپارتان( و فولویک اسید) فولویک اسید %۹۵ تاپ یوزینگ (و آمینواسید ) بمباردیر، آمیفورت، آمیفورت مکس( و جلبک دریایی) بیوآلجاکس( ترکیبی بسیار مناسب می‌باشد. بنابراین بهترین زمان تغذیه گیاه موقعی باید انجام گیرد که آنها در فصل رشد هستند و یا همراه با مراحل رشد،کود دهی آنها باید انجام شود.پس با شروع فصل رشد گیاهان الزم است که کود های استارتر به خصوص کودهای NPK ازت بالا و فسفر بالا در اختیار گیاهان قرار گیرد و در این فصل به اهمیت محلول پاشی و به کارگیری عناصر ریزمغذی در کنار عناصر پر مصرف ازت – پتاسیم و فسفر تاکید می‌شود. برای افزایش راندمان مصرف کود و سموم کشاورزی استفاده از سورفکتانت بسیار موثر خواهد بود. در طول فصل رشد، درختان و گیاهان نیاز به رشد رویشی دارند که با دادن کودهای ازته این نیاز برطرف خواهد شد.

کود استارتر یا آغازگر چیست؟ 

عناصری مثل ازت و فسفر و پتاسیم از عناصر اصلی مورد نیاز گیاهان هستند و نقش‌های بسیار مهمی را در گیاهان ایفا می‌کنند.به کودهایی که دارای مقدار ازت و فسفر بالاهستند و در اول فصل رشد در اختیار گیاهان قرار می‌گیرند و نیاز گیاه را به این عناصر در اوایل فصل رفع می‌کند کود استارتر گفته می‌شود، کود اسپارتان و انواع(npk) ان پی کا های لبین را می‌توان در این مرحله استفاده نمود.

برای کود دهی از چه کودهایی باید استفاده کرد؟

برای درختان در موقع تورم جوانه ها می‌توان از کود فروت ست لبیکاژ لبین که ترکیبی از کودهای ازت – روی – بور- فسفر – منگنز است استفاده کرد. این کود تاثیر زیادی بر روی افزایش عملکرد در درختان میوه دارد. از این کود بهاره در ابتدای بیدار شدن درختان و آغاز جوانه زنی به صورت محلول پاشی استفاده می‌شود. کود فروت ست لبیکاژ علاوه بر عناصر اصلی به میزان دارای فسفر به میزان %۳۶ بوده که گلدهی و نگهداری آن بر روی درخت را تضمین می‌کند.

 یکی از کودهای استارتر (کود بهاره) و مناسب شروع فصل رشد گیاهان و کشت بهاره است، کود NPK ازت بالا ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ و کود اوره آمینوم نیترات آزارگاتا شرکت پتروپالیز می‌باشد که جایگزین مناسب به جای کود اوره می‌باشد. به کمک این کود رشد گیاه تحریک شده و منجر به افزایش رشد رویشی خواهد شد. از دیگر کود‌های استارتر با شروع فصل رشد کود NPK فسفر بالا مثل ۱۰-۵۲-۱۰ تاپ یوزینگ و ۱۰-۴۰-۱۰ لبین است. وجود فسفر بالا در این کود به منظور افزایش حجم ریشه و تحریک رشد استفاده می‌شود. 

کودهایی مثل نوتریفوس و ریژو و بمباردیر دسته همان کودهای استارتری هستند که چون دارای ازت و فسفر بالایی هستند مناسب استفاده در شروع فصل رشد گیاه هستند و به دلیل دارا بودن فسفر بالا و همچنین فولویک اسید و مواد آلی به تحریک ریشه زایی و استقرار گیاه در ابتدای کشت کمک زیادی می‌کند. استفاده از کود نوتریفوس کیمیتک به خصوص در خاک آهکی و قلیایی توصیه می‌شود که با داشتن pH اسیدی میزان pH خاک را کاهش می‌دهد و به جذب سایر عناصر غذایی به ویژه عناصر ریزمغذی که در داخل خاک تثبیت شده اند کمک می‌کند و سبب حلالیت بالاتر عناصر ریز مغذی می‌شوند. لذا استفاده از انواع کودهای ازت و فسفر بالای با کیفیت به همراه فروت ست با درصد عناصر غذایی متوازن می‌تواند در افزایش عملکرد و کارایی گیاه در فصل رشد منجر شده و سود اقتصادی بالایی را با استفاده درست و به موقع این عناصر به کشاورز برساند.

 

 

همیار دشت آبرون 02188616460