loading

کائولین و کاربرد آن در کشاورزی

کائولین (سپیدان ) که به خاک چینی رایج است یک نوع خاک رس یا ماده معدنی سفید رنگ است که حاوی سیلیکات آلومینیوم آب‌دار , یا به عبارتی محلول در آب بوده و اثر مخرب زیست محیطی ندارد.
در کشاورزی این ترکیب جهت برنامه مدیریت تلفیقی آفات مناسب و مطمئن بوده و برای محافظت از گیاهان در برابر حشرات، پاتوژن‌ها و همچنین از آفتاب سوختگی و تنش های حرارتی کاربرد موثر دارد و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کائولین و کاربرد آن در کشاورزی

کائولین و کاربرد آن در کشاورزی

استفاده از کائولین در باغات انار برای جلوگیری از آفتاب سوختگی انار و نیز دور کردن پروانه کرم گلوگاه انار از درختان برای جلوگیری از تخم ریزی و در باغات پسته برای کنترل پسیل پسته و سایر آفات پسته و در باغات انگور برای کنترل آفت زنجرک مو و.. در مقالات موسسه تحقیقات گیاه پزشکی و مراکز تحقیقات کشاورزی به عنوان یکی از بهترین راهکار توصیه شده است .
*کائولین به صورت محلول پاشی برای باغات مذکور با غلظت ۴ تا ۵ درصد توصیه می‌شود که پس از استفاده به صورت لایه سفید رنگ روی درختان قرار می‌گیرد و موجب تغییر رفتار حشرات و پاتوژن ها می‌شود.
* کائولین دارای خاصیت دورکنندگی حشرات از تغذیه گیاهان بوده و از تخم گذاری آن‌ها جلوگیری می‌کند. در نتیجه موجب کاهش بقای حشرات آفت می‌شود.
*از ویژگی‌های بارز این ماده معدنی ارگانیک بودن و شستشوی آسان آن از روی محصول پس از برداشت می‌‌باشد.در علم جدید جایگزین های بسیار عالی بدون خواص جلوگیرنده از فتوسنتزی که کائولین به واسطه رنگ سفیدی که بر روی برگ‌ها ایجاد می‌کند تهیه و ساخته شده است که علاوه بر خواص تغذیه ای اشعه گرمایشی خورشید را بازتاب داده و از آفتاب سوختگی و کاهش کیفیت میوه و گیاه جلوگیری به عمل می‌آورد.

همیار دشت آبرون 02188616460