با سم کود میتوانید به کنترل و مبارزه با قارچ ها و سموم برویم با محصول CUPRA GL که از ترکیبات حاوی مونوگلوکونات و گالاکتورونات مس اثر بالایی نسبت به سایر ترکیبات مسی در جهت کنترل عوامل بیماری زا دارد و بسیار کاربردی و مفید است.

همیار دشت آبرون 1-۰۲۱88616460