loading

نقش میکروارگانیسم ها در طبیعت

اگر میکروارگانیسم‌ها به رنگ قرمز بودند ما اکنون همه جهان را به رنگ قرمز می دیدیم و این بدین معناست که آن‌ها مانند یک لایه تمام سطح لایه کره زمین را پوشانده‌اند.

نقش-میکروارگانیسم-ها-در-طبیعت
  • میکروارگانیسم ها در همه جا حضور دارند. از درون یخ های قطب شمال تا درون آتشفشان ها و از درون کویرها تا ژرفای اقیانوس ها.
  • از روی پوست و مویمان تا درون سیستم گوارشی بدنمان و به شکل ساده همه جا و همه جا. هزاران سال است که انسان ها از ویژگی های آن در پزشکی و تولید خوراک بهره برده اند و دهه هاست که کشورهای مترقی جهان از آن در عرصه های گوناگون استفاده می کنند.

به طور کلی میکروارگانیسم های موجود در طبیعت به سه دسته تقسیم می شوند:

۱_سازنده‌ها (احیاء کننده‌ها)
۲_خنثی (سازش کارها، فرصت طلب‌ها)
۳_تجزیه کننده‌ها (فاسد کننده های تدریجی)که در گروه سازنده‌ها و احیاء کننده ها قرار دارند آن‌ها می توانند مستقیم و یا غیر مستقیم از فاسد شدن مواد جلوگیری کنند و بدین‌وسیله سلامتی جانداران و محیط زیست را به ارمغان آورند.

میکروارگانیسم های تجزیه کننده دقیقاً بر خلاف راه و روش میکروارگانیسم های سازنده ها عمل می‌کنند.

  • میکروارگانیسم های خنثی، سازش کارها یا فرصت طلب‌ها بزرگترین گروه را تشکیل داده و در محیط از گروهی که حاکم و چیره است پیروی می‌کنند.
  • بنابراین هنگامی که در آن محیط میکروارگانیسم های سازنده و احیا کننده حکم‌فرما می‌شوند( خنثی ها یا همان فرصت طلب‌ها به روند سازندگی و احیاء می پیوندند) از این‌رو استفاده از ریز جانداران کارا روز به روز عرصه های تازه را در ابعاد گوناگون می‌گشاید.
  • میکروارگانیسم های موجود در جهان را وادار می‌کند که در راستای حکمفرمایی میکروارگانیسم های سازنده و احیا کننده گام بردارند. این چنین محیط سازنده و تخمیری نقش بسیار مثبتی را در سرسبزی سیاره ما، کیفیت و باروری خاک و زیست بوم ایفا می‌کند.

نکته : تخمیر باعث جلوگیری از فساد در محیط می‌شود و به این دلیل میکروارگانیسم های احیاء کننده و سازنده با کمک تخمیر قدرت حکمرانی پیدا می‌کنند.

بنابراین عوامل فساد و بیماری زیر فشار و کنترل قرار می‌گیرند و محیط مناسب‌تر و محصولات با کیفیت بالاتر را پدید می‌آورند.

همیار دشت آبرون 02188616460