مصاحبه با سرکار خانم مهندس یزدانی

  • اسید آمینه نیاز به مصرف انرژی در گیاه را کم می کنند.
  • بهبود سایز و کیفیت میوه و زودرسی میوه
  • بهبود روند گرده افشانی و بارور سازی گیاه
  • بازیابی صدرصد رشد رویشی پس از دوره استرس 
همیار دشت آبرون 02188616460