loading

علل ترکیدن پوست درختان میوه

ترکیدگی و شکاف در تنه درختان امر نسبتا” معمولی است و ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد. یکی از متداول ترین علل ترکیدگی‌ها و شکاف‌ها در تنه های درخت دمای سرد است. این شکاف‌ها را ترکیدگی دراثر یخزدگی گفته می شود. چوب داخلی و بیرونی تنه درخت دراثر نوسانات تغییر دما منبسط و فشرده می شود. این امر زمانی اتفاق می افتد که در زمستان دما ها به زیر صفر بویژه بعد از یک روز آفتابی وقتی تنه درخت در اثر تابش خورشید گرم شده است پائین آید. سرعت های مختلف انبساط بین چوب داخلی و بیرونی می تواند چنین تنش را روی تنه بوجود آورد که ایجاد ترکیدگی می‌کند. درختان سیب به این نوع ترکیدگی در اثر یخ زدگی حساس هستند. 

علل ترکیدن پوست درختان میوه

رویش درختان

در خاک‌های دارای زهکشی ضعیف بویژه به ترکیدگی در اثریخ زدگی مستعد هستند. تنه درختان سیب را دوغاب سفید می‌زنند تا از ترک خوردگی در اثر یخبندان جلوگیری نمایند.
رشد خیلی زیاد در اواخر پائیز تحریک شده در اثر دما‌های گرم , رطوبت زیاد , و سطوح زیاد ازت می‌توانند سبب افزایش حساسیت درختان به ترکیدگی در اثر یخ زدگی شوند. نوسانات شرایط رشد ممکن است سبب ترکیدگی پوست شود. شرایط مرطوب یا رشد مطلوب به دنبال آب و هوای خشک ممکن است موجب رشد زیاد یا قوی گردد که منجر به ترکیدگی پوست می‌شود.

آفتاب سوختگی

آفتاب سوختگی شکل دیگری از آسیب دیگی می‌باشد که می‌تواند موجب ترکیدگی یا شکاف خوردگی می‌شود. این نوع خسارت معمولا” در زمستان در طرف جنوب یا غرب تنه و شاخه ها بوجود می‌آید. این خسارت زمانی افتاق می‌افتد که سلول های بافت زنده زیر پوست در روز های گرم و افتابی فعال می‌شوند و سپس وقتی دمای شب به زیر نقطه انجماد تنزول پیدا می‌کند دچار پارگی و مرگ  می‌شوند. در بهار بعد این نقاط مرده تغییر رنگ می‌دهند و افتاب سوخته می‌شوندو این نوع ترک خوردن پوست تنه درخت را آفتاب سوختگی می‌گویند.

پوست نازک

پوست نازک درختان جوان به آسیب آفتاب سوختگی خیلی حساس هستند. تنه درختان را می‌توان رنگ لاتکس سفید رنگ نمود. ترکیدگی پوست در درختانی که پوست نازک دارند مانند درختانی مثل گلابی , سیب , گیلاس. بسیار دیده می‌شود . ترک خوردگی‌ها در واقع می‌توانند نتیجه زخم‌های هرس نیز بوجود آیند. هرس سنگین , خاکورزی دیر هنگام , خاک‌های شنی و خسارت سمپاشی‌ها می‌توانند موجب افزایش خسارت سرمازدگی شوند. ترکیدگی ایجاد شده در هرس زخم هرس   می‌تواند در اثر سرمازدگی بزرگتر شود. تنه درختان جوان را در پائیز و زمستان با مواد مناسب می‌پوشانند تا دچار سرمازدگی یا افتاب سوختگی نشوند. رنگ سفید به بازتاب نور و گرما از تنه درخت کمک می‌کند.

همیار دشت آبرون 02188616460